תהילים 21

<< תהילים 21 >>
Psalm 21 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ יהוה בעזך ישמח־מלך ובישועתך מה־יגיל מאד׃

2 תאות לבו נתתה לו וארשת פתיו בל־מנעת סלה׃

3 כי־תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז׃

4 חיים ׀ שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃

5 גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו׃

6 כי־תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את־פניך׃

7 כי־המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל־ימוט׃

8 תמצא ידך לכל־איביך ימינך תמצא שנאיך׃

9 תשיתמו ׀ כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃

10 פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃

11 כי־נטו עליך רעה חשבו מזמה בל־יוכלו׃

12 כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על־פניהם׃

13 רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃


<< Psalm 21 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible