תהילים 20

<< תהילים 20 >>
Psalm 20 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם ׀ אלהי יעקב׃

2 ישלח־עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

3 יזכר כל־מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃

4 יתן־לך כלבבך וכל־עצתך ימלא׃

5 נרננה ׀ בישועתך ובשם־אלהינו נדגל ימלא יהוה כל־משאלותיך׃

6 עתה ידעתי כי הושיע ׀ יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

7 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו ׀ בשם־יהוה אלהינו נזכיר׃

8 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

9 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום־קראנו׃


<< Psalm 20 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible