תהילים 19

<< תהילים 19 >>
Psalm 19 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ השמים מספרים כבוד־אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃

2 יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה־דעת׃

3 אין־אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃

4 בכל־הארץ ׀ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם־אהל בהם׃

5 והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃

6 מקצה השמים ׀ מוצאו ותקופתו על־קצותם ואין נסתר מחמתו ׃

7 תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃

8 פקודי יהוה ישרים משמחי־לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃

9 יראת יהוה ׀ טהורה עומדת לעד משפטי־יהוה אמת צדקו יחדו׃

10 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃

11 גם־עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃

12 שגיאות מי־יבין מנסתרות נקני׃

13 גם מזדים ׀ חשך עבדך אל־ימשלו־בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃

14 יהיו לרצון ׀ אמרי־פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃


<< Psalm 19 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible