תהילים 147

<< תהילים 147 >>
Psalm 147 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הללו יה ׀ כי־טוב זמרה אלהינו כי־נעים נאוה תהלה׃

2 בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס׃

3 הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

4 מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא׃

5 גדול אדונינו ורב־כח לתבונתו אין מספר׃

6 מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי־ארץ׃

7 ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃

8 המכסה שמים ׀ בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃

9 נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃

10 לא בגבורת הסוס יחפץ לא־בשוקי האיש ירצה׃

11 רוצה יהוה את־יראיו את־המיחלים לחסדו׃

12 שבחי ירושלם את־יהוה הללי אלהיך ציון׃

13 כי־חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך׃

14 השם־גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃

15 השלח אמרתו ארץ עד־מהרה ירוץ דברו׃

16 הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר׃

17 משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד׃

18 ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו־מים׃

19 מגיד [דברו כ] (דבריו ק) ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל׃

20 לא עשה כן ׀ לכל־גוי ומשפטים בל־ידעום הללו־יה׃


<< Psalm 147 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible