תהילים 146

<< תהילים 146 >>
Psalm 146 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הללו־יה הללי נפשי את־יהוה׃

2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

3 אל־תבטחו בנדיבים בבן־אדם ׀ שאין לו תשועה׃

4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃

5 אשרי שאל יעקב בעזרו ברו על־יהוה אלהיו׃

6 עשה ׀ שמים וארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם השמר אמת לעולם׃

7 עשה משפט ׀ לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃

8 יהוה ׀ פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

9 יהוה ׀ שמר את־גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃

10 ימלך יהוה ׀ לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו־יה׃


<< Psalm 146 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible