תהילים 144

<< תהילים 144 >>
Psalm 144 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד ׀ ברוך יהוה ׀ צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

2 חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃

3 יהוה מה־אדם ותדעהו בן־אנוש ותחשבהו׃

4 אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃

5 יהוה הט־שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃

6 ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃

7 שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר׃

8 אשר פיהם דבר־שוא וימינם ימין שקר׃

9 א‍להים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה־לך׃

10 הנותן תשועה למלכים הפוצה את־דוד עבדו מחרב רעה׃

11 פצני והצילני מיד בני־נכר אשר פיהם דבר־שוא וימינם ימין שקר׃

12 אשר בנינו ׀ כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃

13 מזוינו מלאים מפיקים מזן אל־זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃

14 אלופינו מסבלים אין־פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃

15 אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו׃


<< Psalm 144 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible