תהילים 143

<< תהילים 143 >>
Psalm 143 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לדוד יהוה ׀ שמע תפלתי האזינה אל־תחנוני באמנתך ענני בצדקתך׃

2 ואל־תבוא במשפט את־עבדך כי לא־יצדק לפניך כל־חי׃

3 כי רדף אויב ׀ נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם׃

4 ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי׃

5 זכרתי ימים ׀ מקדם הגיתי בכל־פעלך במעשה ידיך אשוחח׃

6 פרשתי ידי אליך נפשי ׀ כארץ־עיפה לך סלה׃

7 מהר ענני ׀ יהוה כלתה רוחי אל־תסתר פניך ממני ונמשלתי עם־ירדי בור׃

8 השמיעני בבקר ׀ חסדך כי־בך בטחתי הודיעני דרך־זו אלך כי־אליך נשאתי נפשי׃

9 הצילני מאיבי ׀ יהוה אליך כסתי׃

10 למדני ׀ לעשות רצונך כי־אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃

11 למען־שמך יהוה תחיני בצדקתך ׀ תוציא מצרה נפשי׃

12 ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל־צררי נפשי כי אני עבדך׃


<< Psalm 143 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible