תהילים 142

<< תהילים 142 >>
Psalm 142 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה׃ קולי אל־יהוה אזעק קולי אל־יהוה אתחנן׃

2 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃

3 בהתעטף עלי ׀ רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח־זו אהלך טמנו פח לי׃

4 הביט ימין ׀ וראה ואין־לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃

5 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃

6 הקשיבה ׀ אל־רנתי כי־דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃

7 הוציאה ממסגר ׀ נפשי להודות את־שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃


<< Psalm 142 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible