תהילים 141

<< תהילים 141 >>
Psalm 141 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי־לך׃

2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת־ערב׃

3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על־דל שפתי׃

4 אל־תט־לבי לדבר ׀ רע להתעולל עללות ׀ ברשע את־אישים פעלי־און ובל־אלחם במנעמיהם׃

5 יהלמני־צדיק ׀ חסד ויוכיחני שמן ראש אל־יני ראשי כי־עוד ותפלתי ברעותיהם׃

6 נשמטו בידי־סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו׃

7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃

8 כי אליך ׀ יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל־תער נפשי׃

9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃

10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד־אעבור׃


<< Psalm 141 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible