תהילים 140

<< תהילים 140 >>
Psalm 140 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃

2 אשר חשבו רעות בלב כל־יום יגורו מלחמות׃

3 שננו לשונם כמו־נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃

4 שמרני יהוה ׀ מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃

5 טמנו־גאים ׀ פח לי וחבלים פרשו רשת ליד־מעגל מקשים שתו־לי סלה׃

6 אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני׃

7 יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק׃

8 אל־תתן יהוה מאויי רשע זממו אל־תפק ירומו סלה׃

9 ראש מסבי עמל שפתימו [יכסומו כ] (יכסמו ׃ ק)

10 [ימיטו כ] (ימוטו ק) עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל־יקומו׃

11 איש לשון בל־יכון בארץ איש־חמס רע יצודנו למדחפת׃

12 [ידעת כ] (ידעתי ק) כי־יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃

13 אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את־פניך׃


<< Psalm 140 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible