תהילים 102

<< תהילים 102 >>
Psalm 102 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 תפלה לעני כי־יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו׃ יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא׃

2 אל־תסתר פניך ׀ ממני ביום צר לי הטה־אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני׃

3 כי־כלו בעשן ימי ועצמותי כמו־קד נחרו׃

4 הוכה־כעשב ויבש לבי כיש־כחתי מאכל לחמי׃

5 מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃

6 דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃

7 שקדתי ואהיה כצפור בודד על־גג׃

8 כל־היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו׃

9 כי־אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי׃

10 מפני־זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני׃

11 ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃

12 ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר׃

13 אתה תקום תרחם ציון כי־עת לחננה כי־בא מועד׃

14 כי־רצו עבדיך את־אבניה ואת־עפרה יחננו׃

15 וייראו גוים את־שם יהוה וכל־מלכי הארץ את־כבודך׃

16 כי־בנה יהוה ציון נראה בכבודו׃

17 פנה אל־תפלת הערער ולא־בזה את־תפלתם׃

18 תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל־יה׃

19 כי־השקיף ממרום קדשו יהוה משמים ׀ אל־ארץ הביט׃

20 לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃

21 לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם׃

22 בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את־יהוה׃

23 ענה בדרך [כחו כ] (כחי ק) קצר ימי׃

24 אמר אלי אל־תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך׃

25 לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃

26 המה ׀ יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃

27 ואתה־הוא ושנותיך לא יתמו׃

28  בני־עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃


<< Psalm 102 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible