תהילים 103

<< תהילים 103 >>
Psalm 103 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד ׀ ברכי נפשי את־יהוה וכל־קרבי את־שם קדשו׃

2 ברכי נפשי את־יהוה ואל־תשכחי כל־גמוליו׃

3 הסלח לכל־עונכי הרפא לכל־תחלאיכי׃

4 הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃

5 המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃

6 עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל־עשוקים׃

7 יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃

8 רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב־חסד׃

9 לא־לנצח יריב ולא לעולם יטור׃

10 לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃

11 כי כגבה מים על־הארץ גבר חסדו על־יראיו׃

12 כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את־פשעינו׃

13 כרחם אב על־בנים רחם יהוה על־יראיו׃

14 כי־הוא ידע יצרנו זכור כי־עפר אנחנו׃

15 אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃

16 כי רוח עברה־בו ואיננו ולא־יכירנו עוד מקומו׃

17 וחסד יהוה ׀ מעולם ועד־עולם על־יראיו וצדקתו לבני בנים׃

18 לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃

19 יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃

20 ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃

21 ברכו יהוה כל־צבאיו משרתיו עשי רצונו׃

22 ברכו יהוה ׀ כל־מעשיו בכל־מקמות ממשלתו ברכי נפשי את־יהוה׃


<< Psalm 103 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible