תהילים 101

<< תהילים 101 >>
Psalm 101 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד מזמור חסד־ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃

2 אשכילה ׀ בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם־לבבי בקרב ביתי׃

3 לא־אשית ׀ לנגד עיני דבר־בליעל עשה־סטים שנאתי לא ידבק בי׃

4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃

5 [מלושני כ] (מלשני ק) בסתר ׀ רעהו אותו אצמית גבה־עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃

6 עיני ׀ בנאמני־ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃

7 לא־ישב ׀ בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא־יכון לנגד עיני׃

8 לבקרים אצמית כל־רשעי־ארץ להכרית מעיר־יהוה כל־פעלי און׃


<< Psalm 101 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible