איוב 37

<< איוב 37 >>
Job 37 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אף־לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו׃

2 שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא׃

3 תחת־כל־השמים ישרהו ואורו על־כנפות הארץ׃

4 אחריו ׀ ישאג־קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי־ישמע קולו׃

5 ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃

6 כי לשלג ׀ יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו׃

7 ביד־כל־אדם יחתום לדעת כל־אנשי מעשהו׃

8 ותבא חיה במו־ארב ובמעונתיה תשכן׃

9 מן־החדר תבוא סופה וממזרים קרה׃

10 מנשמת־אל יתן־קרח ורחב מים במוצק׃

11 אף־ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו׃

12 והוא מסבות ׀ מתהפך [בתחבולתו כ] (בתחבולתיו ק) לפעלם כל אשר יצום ׀ על־פני תבל ארצה׃

13 אם־לשבט אם־לארצו אם־לחסד ימצאהו׃

14 האזינה זאת איוב עמד והתבונן ׀ נפלאות אל׃

15 התדע בשום־אלוה עליהם והופיע אור עננו׃

16 התדע על־מפלשי־עב מפלאות תמים דעים׃

17 אשר־בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום׃

18 תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק׃

19 הודיענו מה־נאמר לו לא־נערך מפני־חשך׃

20 היספר־לו כי אדבר אם־אמר איש כי יבלע׃

21 ועתה ׀ לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם׃

22 מצפון זהב יאתה על־אלוה נורא הוד׃

23 שדי לא־מצאנהו שגיא־כח ומשפט ורב־צדקה לא יענה׃

24 לכן יראוהו אנשים לא־יראה כל־חכמי־לב׃ פ


<< Job 37 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible