איוב 32

<< איוב 32 >>
Job 32 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את־איוב כי הוא צדיק בעיניו׃ פ 2 ויחר אף ׀ אליהוא בן־ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על־צדקו נפשו מאלהים׃ 3 ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא־מצאו מענה וירשיעו את־איוב׃ 4 ואליהו חכה את־איוב בדברים כי זקנים־המה ממנו לימים׃ 5 וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו׃ פ

6 ויען ׀ אליהוא בן־ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על־כן זחלתי ואירא ׀ מחות דעי אתכם׃

7 אמרתי ימים ידברו ורב נים ידיעו חכמה׃

8 אכן רוח־היא באנוש ונשמת שדי תבינם׃

9 לא־רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט׃

10 לכן אמרתי שמעה־לי אחוה דעי אף־אני׃

11 הן הוחלתי לדבריכם אזין עד־תבונתיכם עד־תחקרון מלין׃

12 ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם׃

13 פן־תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא־איש׃

14 ולא־ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו׃

15 חתו לא־ענו עוד העתיקו מהם מלים׃

16 והוחלתי כי־לא ידברו כי עמדו לא־ענו עוד׃

17 אענה אף־אני חלקי אחוה דעי אף־אני׃

18 כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני׃

19 הנה־בטני כיין לא־יפתח כאבות חדשים יבקע׃

20 אדברה וירוח־לי אפתח שפתי ואענה׃

21 אל־נא אשא פני־איש ואל־אדם לא אכנה׃

22 כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני׃


<< Job 32 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible