איוב 31

<< איוב 31 >>
Job 31 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על־בתולה׃

2 ומה ׀ חלק אלוה ממעל ונחלת די ממרמים׃

3 הלא־איד לעול ונכר לפעלי און׃

4 הלא־הוא יראה דרכי וכל־צעדי יספור׃

5 אם־הלכתי עם־שוא ותחש על־מרמה רגלי׃

6 ישקלני במאזני־צדק וידע אלוה תמתי׃

7 אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום ׃ פ

8 אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃

9 אם־נפתה לבי על־אשה ועל־פתח רעי ארבתי׃

10 תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃

11 כי־ [הוא כ] (היא ק) זמה [והיא כ] (והוא ק) עון פלילים׃

12 כי אש היא עד־אבדון תאכל ובכל־תבואתי תשרש׃

13 אם־אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃

14 ומה אעשה כי־יקום אל וכי־יפקד מה אשיבנו׃

15 ה‍לא־בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃

16 אם־אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃

17 ואכל פתי לבדי ולא־אכל יתום ממנה׃

18 כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃

19 אם־אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃

20 אם־לא ברכוני [חלצו כ] (חלציו ק) ומגז כבשי יתחמם׃

21 אם־הניפותי על־יתום ידי כי־אראה בשער עזרתי׃

22 כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃

23 כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃

24 אם־שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃

25 אם־אשמח כי־רב חילי וכי־כביר מצאה ידי׃

26 אם־אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃

27 ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃

28 גם־הוא עון פלילי כי־כחשתי לאל ממעל׃

29 אם־אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי־מצאו רע׃

30 ולא־נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃

31 אם־לא אמרו מתי אהלי מי־יתן מבשרו לא נשבע׃

32 בחוץ לא־ילין גר דלתי לארח אפתח׃

33 אם־כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃

34 כי אערוץ ׀ המון רבה ובוז־משפחות יחתני ואדם לא־אצא פתח׃

35 מי יתן־לי ׀ שמע לי הן־תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃

36 אם־לא עלש־כמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃

37 מספר צעדי אגידנו כמו־נגיד אקרבנו׃

38 אם־עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃

39 אם־כחה אכלתי בלי־כסף ונפש בעליה הפחתי׃

40 תחת חטה ׀ יצא חוח ותחת־שערה באשה תמו דברי איוב׃ פ


<< Job 31 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible