איוב 30

<< איוב 30 >>
Job 30 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ועתה ׀ שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר־מאסתי אבותם לשית עם־כלבי צאני׃

2 גם־כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח׃

3 בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה׃

4 הקטפים מלוח עלי־שיח ושרש רתמים לחמם׃

5 מן־גו יגרשו יריעו עלימו כגנב׃

6 בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים׃

7 בין־שיחים ינהקו תחת חרול יספחו׃

8 בני־נבל גם־בני בלי־שם נכאו מן־הארץ׃

9 ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃

10 תעבוני רחקו מני ומפני לא־חשכו רק׃

11 כי־ [יתרו כ] (יתרי ק) פתח ויענני ורסן מפני שלחו׃

12 על־ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם׃

13 נתסו נתיבתי להותי יעילו לא עזר למו׃

14 כפרץ רחב יאתיו תחת אה התגלגלו׃

15 ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי׃

16 ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי־עני׃

17 לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון׃

18 ברב־כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני׃

19 הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר׃

20 אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי׃

21 תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני׃

22 תשאני אל־רוח תרכיבני ותמגגני [תשוה כ] (תושיה׃ ק)

23 כי־ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל־חי׃

24 אך לא־בעי ישלח־יד אם־בפידו להן שוע׃

25 אם־לא בכיתי לקשה־יום עגמה נפשי לאביון׃

26 כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל׃

27 מעי רתחו ולא־דמו קדמני ימי־עני׃

28 קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע׃

29 אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה׃

30 עורי שחר מעלי ועצמי־חרה מני־חרב׃

31 ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים׃


<< Job 30 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible