איוב 28

<< איוב 28 >>
Job 28 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו׃

2 ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה׃

3 קץ ׀ שם לחשך ולכל־תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות׃

4 פרץ נחל ׀ מעם־גר הנשכחים מני־רגל דלו מאנוש נעו׃

5 ארץ ממנה יצא־לחם ותחתיה נהפך כמו־אש׃

6 מקום־ספיר אבניה ועפרת זהב לו׃

7 נתיב לא־ידעו עיט ולא זפתו עין איה׃

8 לא־הדריכהו בני־שחץ לא־עדה עליו שחל׃

9 בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים׃

10 בצורות יארים בקע וכל־יקר ראתה עינו׃

11 מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור׃ פ

12 והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה׃

13 לא־ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃

14 תהום אמר לא בי־היא וים אמר אין עמדי׃

15 לא־יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃

16 לא־תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃

17 לא־יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי־פז׃

18 ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃

19 לא־יערכנה פטדת־כוש בכתם טהור לא תסלה׃ פ

20 והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃

21 ונעלמה מעיני כל־חי ומעוף השמים נסתרה׃

22 אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה׃

23 אלהים הבין דרכה והוא ידע את־מקומה׃

24 כי־הוא לקצות־הארץ יביט תחת כל־השמים יראה׃

25 לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה׃

26 בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות׃

27 אז ראה ויספרה הכינה וגם־חקרה׃

28 ויאמר ׀ לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃ ס


<< Job 28 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible