איוב 24

<< איוב 24 >>
Job 24 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מדוע משדי לא־נצפנו עתים [וידעו כ] (וידעיו ק) לא־חזו ימיו׃

2 גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃

3 חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃

4 יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי־ארץ׃

5 הן פראים ׀ במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃

6 בשדה בלילו [יקצירו כ] (יקצורו ק) וכרם רשע ילקשו׃

7 ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃

8 מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו־צור׃

9 יגזלו משד יתום ועל־עני יחבלו׃

10 ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

11 בין־שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃

12 מעיר מתים ׀ ינאקו ונפש־חללים תשוע ואלוה לא־ישים תפלה׃

13 המה ׀ היו במרדי־אור לא־הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃

14 לאור יקום רוצח יקטל־עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃

15 ועין נאף ׀ שמרה נשף לאמר לא־תשורני עין וסתר פנים ישים׃

16 חתר בחשך בתים יומם חתמו־למו לא־ידעו אור׃

17 כי יחדו ׀ בקר למו צלמות כי־יכיר בלהות צלמות׃

18 קל־הוא ׀ על־פני־מים תקלל חלקתם בארץ לא־יפנה דרך כרמים׃

19 ציה גם־חם יגזלו מימי־שלג שאול חטאו׃

20 ישכחהו רחם ׀ מתקו רמה עוד לא־יזכר ותשבר כעץ עולה׃

21 רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב׃

22 ומשך אבירים בכחו יקום ולא־יאמין בחיין׃

23 יתן־לו לבטח וישען ועיניהו על־דרכיהם׃

24 רומו מעט ׀ ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו׃

25 ואם־לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃ ס


<< Job 24 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible