איוב 23

<< איוב 23 >>
Job 23 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב ויאמר׃

2 גם־היום מרי שחי ידי כבדה על־אנחתי׃

3 מי־יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד־תכונתו׃

4 אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃

5 אדעה מלים יענני ואבינה מה־יאמר לי׃

6 הברב־כח יריב עמדי לא אך־הוא ישם בי׃

7 שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃

8 הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא־אבין לו׃

9 שמאול בעשתו ולא־אחז יעטף ימין ולא אראה׃

10 כי־ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃

11 באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא־אט׃

12 מצות פתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי־פיו׃

13 והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃

14 כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו׃

15 על־כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו׃

16 ואל הרך לבי ושדי הבהילני׃

17 כי־לא נצמתי מפני־חשך ומפני כסה־אפל׃


<< Job 23 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible