איוב 22

<< איוב 22 >>
Job 22 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען אליפז התמני ויאמר׃

2 הלאל יסכן־גבר כי־יסכן עלימו משכיל׃

3 החפץ לשדי כי תצדק ואם־בצע כי־תתם דרכיך׃

4 המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט׃

5 הלא רעתך רבה ואין־קץ לעונתיך׃

6 כי־תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃

7 לא־מים עיף תשקה ומרעב תמנע־לחם׃

8 ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃

9 אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃

10 על־כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם׃

11 או־חשך לא־תראה ושפעת־מים תכסך׃

12 ה‍לא־אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי־רמו׃

13 ואמרת מה־ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃

14 עבים סתר־לו ולא יראה וחוג מים יתהלך׃

15 הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי־און׃

16 אשר־קמטו ולא־עת נהר יוצק יסודם׃

17 האמרים לאל סור ממנו ומה־יפעל שדי למו׃

18 והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני׃

19 יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג־למו׃

20 אם־לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש׃

21 הסכן־נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה׃

22 קח־נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃

23 אם־תשוב עדש־די תבנה תרחיק עולה מאהלך׃

24 ושית־על־עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃

25 והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃

26 כי־אז על־שדי תתענג ותשא אל־אלוה פניך׃

27 תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃

28 ותגזר־אומר ויקם לך ועל־דרכיך נגה אור׃

29 כי־השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃

30 ימלט אי־נקי ונמלט בבר כפיך׃ פ


<< Job 22 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible