הושע 11

<< הושע 11 >>
Hosea 11 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני׃

2 קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃

3 ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על־זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים׃

4 בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל׃

5 לא ישוב אל־ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב׃

6 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃

7 ועמי תלואים למשובתי ואל־על יקראהו יחד לא ירומם ׃

8 איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃

9 לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא־איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר׃

10 אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי־הוא ישאג ויחרדו בנים מים׃

11 יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על־בתיהם נאם־יהוה׃ ס

12 סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם־אל ועם־קדושים נאמן׃


<< Hosea 11 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible