חבקוק 3

<< חבקוק 3 >>
Habakkuk 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 תפלה לחבקוק הנביא על שגינות׃

2 יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור׃

3 אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר־פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃

4 ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה ׃

5 לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃

6 עמד ׀ וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי־עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו ׃

7 תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין׃ ס

8 הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם־בים עברתך כי תרכב על־סוסיך מרכבתיך ישועה׃

9 עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע־ארץ׃

10 ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא׃

11 שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃

12 בזעם תצעד־ארץ באף תדוש גוים׃

13 יצאת לישע עמך לישע את־משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד־צואר סלה׃ פ

14 נקבת במטיו ראש [פרזו כ] (פרזיו ק) יסערו להפיצני עליצתם כמו־לאכל עני במסתר׃

15 דרכת בים סוסיך חמר מים רבים׃

16 שמעתי ׀ ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃

17 כי־תאנה לא־תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה־זית ושדמות לא־עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

18 ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

19 יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃


<< Habakkuk 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible