קהלת 6

<< קהלת 6 >>
Ecclesiastes 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על־האדם׃ 2 איש אשר יתן־לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו ׀ מכל אשר־יתאוה ולא־ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃ 3 אם־יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב ׀ שיהיו ימי־שניו ונפשו לא־תשבע מן־הטובה וגם־קבורה לא־היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃ 4 כי־בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה׃ 5 גם־שמש לא־ראה ולא ידע נחת לזה מזה׃ 6 ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל־מקום אחד הכל הולך׃

7 כל־עמל האדם לפיהו וגם־הנפש לא תמלא׃ 8 כי מה־יותר לחכם מן־הכסיל מה־לעני יודע להלך נגד החיים׃ 9 טוב מראה עינים מהלך־נפש גם־זה הבל ורעות רוח׃

10 מה־שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר־הוא אדם ולא־יוכל לדין עם [שהתקיף כ] (שתקיף ק) ממנו׃ 11 כי יש־דברים הרבה מרבים הבל מה־יתר לאדם׃ 12 כי מי־יודע מה־טוב לאדם בחיים מספר ימי־חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי־יגיד לאדם מה־יהיה אחריו תחת השמש׃


<< Ecclesiastes 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible