קהלת 1

<< קהלת 1 >>
Ecclesiastes 1 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 דברי קהלת בן־דוד מלך בירושלם׃

2 הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃

3 מה־יתרון לאדם בכל־עמלו שיעמל תחת השמש׃

4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃

5 וזרח השמש ובא השמש ואל־מקומו שואף זורח הוא שם׃

6 הולך אל־דרום וסובב אל־צפון סובב ׀ סבב הולך הרוח ועל־סביבתיו שב הרוח׃

7 כל־הנחלים הלכים אל־הים והים איננו מלא אל־מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃

8 כל־הדברים יגעים לא־יוכל איש לדבר לא־תשבע עין לראות ולא־תמלא אזן משמע׃

9 מה־שהיה הוא שיהיה ומה־שנעשה הוא שיעשה ואין כל־חדש תחת השמש׃

10 יש דבר שיאמר ראה־זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו׃

11 אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא־יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה׃ פ

12 אני קהלת הייתי מלך על־ישראל בירושלם׃ 13 ונתתי את־לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל־אשר נעשה תחת השמים הוא ׀ ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃ 14 ראיתי את־כל־המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃ 15 מעות לא־יוכל לתקן וחסרון לא־יוכל להמנות׃

16 דברתי אני עם־לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל־אשר־היה לפני על־ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃ 17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם־זה הוא רעיון רוח׃ 18 כי ברב חכמה רב־כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃


<< Ecclesiastes 1 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible