Romans 14:4
New International Version
Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand.

New Living Translation
Who are you to condemn someone else's servants? Their own master will judge whether they stand or fall. And with the Lord's help, they will stand and receive his approval.

English Standard Version
Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand.

Berean Study Bible
Who are you to judge someone else’s servant? To his own master he stands or falls. And he will stand, for the Lord is able to make him stand.

New American Standard Bible
Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand.

King James Bible
Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.

Holman Christian Standard Bible
Who are you to criticize another's household slave? Before his own Lord he stands or falls. And he will stand. For the Lord is able to make him stand.

International Standard Version
Who are you to criticize someone else's servant? He stands or falls before his own Lord—and stand he will, because the Lord makes him stand.

NET Bible
Who are you to pass judgment on another's servant? Before his own master he stands or falls. And he will stand, for the Lord is able to make him stand.

Aramaic Bible in Plain English
Who are you to judge a Servant who is not yours? For if he stands, he stands to his Master, and if he falls, he falls to his Master, for it is appointed to his Master to be able to establish him.

GOD'S WORD® Translation
Who are you to criticize someone else's servant? The Lord will determine whether his servant has been successful. The servant will be successful because the Lord makes him successful.

Jubilee Bible 2000
Who art thou that judgest another man's servant? By his own master he stands or falls; and if he falls, he shall be made to stand, for God is powerful to make him stand.

King James 2000 Bible
Who are you that judge another man's servant? to his own master he stands or falls. Yea, he shall be held up: for God is able to make him stand.

American King James Version
Who are you that judge another man's servant? to his own master he stands or falls. Yes, he shall be held up: for God is able to make him stand.

American Standard Version
Who art thou that judgest the servant of another? to his own lord he standeth or falleth. Yea, he shall be made to stand; for the Lord hath power to make him stand.

Douay-Rheims Bible
Who art thou that judgest another man's servant? To his own lord he standeth or falleth. And he shall stand: for God is able to make him stand.

Darby Bible Translation
Who art *thou* that judgest the servant of another? to his own master he stands or falls. And he shall be made to stand; for the Lord is able to make him stand.

English Revised Version
Who art thou that judgest the servant of another? to his own lord he standeth or falleth. Yea, he shall be made to stand; for the Lord hath power to make him stand.

Webster's Bible Translation
Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth: and he shall be held up: for God is able to make him stand.

Weymouth New Testament
Who are you that you should find fault with the servant of another? Whether he stands or falls is a matter which concerns his own master. But stand he will; for the Master can give him power to stand.

World English Bible
Who are you who judge another's servant? To his own lord he stands or falls. Yes, he will be made to stand, for God has power to make him stand.

Young's Literal Translation
Thou -- who art thou that art judging another's domestic? to his own master he doth stand or fall; and he shall be made to stand, for God is able to make him stand.

Romeine 14:4 Afrikaans PWL
Wie is jy wat die dienskneg oordeel wat nie joune is nie? Hy staan of val met betrekking tot sy eie meester, maar sy eie meester het mag om hom staande te hou.

Romakëve 14:4 Albanian
Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e zotit të tij, por ai do të qëndrojë, sepse Perëndia është i zoti ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 14:4 Arabic: Smith & Van Dyke
من انت الذي تدين عبد غيرك. هو لمولاه يثبت او يسقط. ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:4 Armenian (Western): NT
Դուն ո՞վ ես՝ որ կը դատես ուրիշին ծառան. հաստատուն կենայ կամ իյնայ՝ իր իսկական Տէրոջ համար է: Բայց կանգուն պիտի պահուի, որովհետեւ Աստուած կարող է կանգուն պահել զայն:

Romanoetara. 14:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hi nor aiz berceren cerbitzaria iudicatzen duana? bere Iaunari fermu egoiten edo erorten ciayóc: baina fermaturen dic: ecen botheretsu duc Iaincoa haren fermatzeco.

D Roemer 14:4 Bavarian
Wie känntst n du önn Diener von aynn Andern richtn? Sein +Verdinger entscheidt diend, was yr tuet mit iem. Gnaun yso ist s aau bei n Trechtein: Er kan n ghaltn, und dös tuet yr aau.

Римляни 14:4 Bulgarian
Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你到底是誰,竟然評斷別人的僕人?他或站穩或跌倒,是他自己主人的事;而且他會站得住,因為主能使他站得住。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你到底是谁,竟然评断别人的仆人?他或站稳或跌倒,是他自己主人的事;而且他会站得住,因为主能使他站得住。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你是誰,竟論斷別人的僕人呢?他或站住,或跌倒,自有他的主人在;而且他也必要站住,因為主能使他站住。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你是谁,竟论断别人的仆人呢?他或站住,或跌倒,自有他的主人在;而且他也必要站住,因为主能使他站住。

羅 馬 書 14:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 是 誰 , 竟 論 斷 別 人 的 僕 人 呢 ? 他 或 站 住 , 或 跌 倒 , 自 有 他 的 主 人 在 ; 而 且 他 也 必 要 站 住 , 因 為 主 能 使 他 站 住 。

羅 馬 書 14:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 是 谁 , 竟 论 断 别 人 的 仆 人 呢 ? 他 或 站 住 , 或 跌 倒 , 自 有 他 的 主 人 在 ; 而 且 他 也 必 要 站 住 , 因 为 主 能 使 他 站 住 。

Poslanica Rimljanima 14:4 Croatian Bible
Tko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu Gospodaru i stoji i pada! A stajat će jer moćan je Gospodin da ga podrži.

Římanům 14:4 Czech BKR
Ty kdo jsi, abys soudil cizího služebníka? Však Pánu svému stojí, anebo padá. Staneť pak; mocen jest zajisté Bůh utvrditi jej.

Romerne 14:4 Danish
Hvem er du, som dømmer en andens Tjener? For sin egen Herre staar eller falder han; men han skal blive staaende, thi Herren er mægtig til at lade ham staa.

Romeinen 14:4 Dutch Staten Vertaling
Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen.

Nestle Greek New Testament 1904
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ Κύριος στῆσαι αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Σὺ τίς εἴ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Tῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. Σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς στῆσαι αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. σταθήσεται δέ· δυνατὸς γὰρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατει γαρ ο κυριος στησαι αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατει γαρ ο κυριος στησαι αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατος γαρ εστιν ο θεος στησαι αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην; τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει. σταθησεται δε· δυνατος γαρ εστιν ο Θεος στησαι αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατος γαρ εστιν ο θεος στησαι αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατει γαρ ο κυριος στησαι αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
sy tis ei ho krinōn allotrion oiketēn? tō idiō kyriō stēkei ē piptei; stathēsetai de, dynatei gar ho Kyrios stēsai auton.

sy tis ei ho krinon allotrion oiketen? to idio kyrio stekei e piptei; stathesetai de, dynatei gar ho Kyrios stesai auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
sy tis ei ho krinōn allotrion oiketēn? tō idiō kyriō stēkei ē piptei; stathēsetai de, dynatei gar ho kyrios stēsai auton.

sy tis ei ho krinon allotrion oiketen? to idio kyrio stekei e piptei; stathesetai de, dynatei gar ho kyrios stesai auton.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatei gar o kurios stēsai auton

su tis ei o krinOn allotrion oiketEn tO idiO kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatei gar o kurios stEsai auton

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatos gar estin o theos stēsai auton

su tis ei o krinOn allotrion oiketEn tO idiO kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatos gar estin o theos stEsai auton

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatos gar estin o theos stēsai auton

su tis ei o krinOn allotrion oiketEn tO idiO kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatos gar estin o theos stEsai auton

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatos gar estin o theos stēsai auton

su tis ei o krinOn allotrion oiketEn tO idiO kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatos gar estin o theos stEsai auton

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:4 Westcott/Hort - Transliterated
su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatei gar o kurios stēsai auton

su tis ei o krinOn allotrion oiketEn tO idiO kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatei gar o kurios stEsai auton

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatei gar o kurios stēsai auton

su tis ei o krinOn allotrion oiketEn tO idiO kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatei gar o kurios stEsai auton

Rómaiakhoz 14:4 Hungarian: Karoli
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az õ tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.

Al la romanoj 14:4 Esperanto
Kiu estas vi, ke vi jugxas la servanton de alia? antaux sia propra sinjoro li staras aux falas. Li ja estos starigita, cxar la Sinjoro povas lin starigi.

Kirje roomalaisille 14:4 Finnish: Bible (1776)
Kuka sinä olet, joka toisen palveliaa tuomitse? Omalle isännällensä hän seisoo eli lankee. Mutta hän taidetaan ojentaa ylös; sillä Jumala on voimallinen häntä ojentamaan.

Romains 14:4 French: Darby
Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? Il se tient debout ou il tombe pour son propre maitre; et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout.

Romains 14:4 French: Louis Segond (1910)
Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.

Romains 14:4 French: Martin (1744)
Qui es-tu toi, qui juges le serviteur d'autrui? s'il se tient ferme ou s'il bronche, c'est pour son propre maître; et même [ce Chrétien faible] sera affermi; car Dieu est puissant pour l'affermir.

Roemer 14:4 German: Modernized
Wer bist du, daß du einen fremden Knecht richtest? Er stehet oder fället seinem HERRN. Er mag aber wohl aufgerichtet werden; denn Gott kann ihn Wohl aufrichten.

Roemer 14:4 German: Luther (1912)
Wer bist du, daß du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem HERRN. Er mag aber wohl aufgerichtet werden; denn Gott kann ihn wohl aufrichten.

Roemer 14:4 German: Textbibel (1899)
Wer bist du, daß du den Diener eines andern richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufrecht bleiben; denn der Herr ist stark genug, ihn aufzurichten.

Romani 14:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone; ma egli sarà tenuto in piè, perché il Signore è potente da farlo stare in piè.

Romani 14:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi sei tu, che giudichi il famiglio altrui? egli sta ritto, o cade, al suo proprio Signore, ma sarà raffermato, perciocchè Iddio è potente da raffermarlo.

ROMA 14:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Siapakah engkau ini yang menyalahkan hamba orang lain? Maka kepada tuannya sendirilah baik ia tegak atau rebah; tetapi ia akan tetap tegak, karena Tuhan berkuasa menegakkan dia.

Romans 14:4 Kabyle: NT
D acu-k kečč iwakken aț-țḥasbeḍ aqeddac n wayeḍ ? Ma yella ixdem ccɣel-is neɣ yeqqim, ayagi d ccɣel n umɛellem-is ! Meɛna ad ibedd ɣer ccɣel-is, axaṭer Sidi Ṛebbi yesɛa tazmert iwakken a t-iṭṭef ur iɣelli ara.

로마서 14:4 Korean
남의 하인을 판단하는 너는 누구뇨 그 섰는 것이나 넘어지는 것이 제 주인에게 있으매 저가 세움을 받으리니 이는 저를 세우시는 권능이 주께 있음이니라

Romanos 14:4 Latin: Vulgata Clementina
Tu quis es, qui judicas alienum servum ? domino suo stat, aut cadit : stabit autem : potens est enim Deus statuere illum.

Romiešiem 14:4 Latvian New Testament
Kas tu esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv un krīt par savu Kungu; un viņš stāvēs, jo Dievs ir spējīgs viņu nostiprināt.

Laiðkas romieèiams 14:4 Lithuanian
Kas tu toks, kad drįsti teisti kito tarną?! Ar jis stovi, ar krenta­tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Dievas turi galią jį išlaikyti.

Romans 14:4 Maori
Ko wai koe e whakahe na i te pononga a tera? ma tona rangatira ia e whakatu, e whakahinga ranei. Ina, ka whakaturia ano ia: e taea hoki ia e te Atua te whakatu.

Romerne 14:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hvem er du som dømmer en fremmed svenn? Han står eller faller for sin egen herre; dog, han skal bli stående; for Herren er mektig til å holde ham oppe.

Romanos 14:4 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.

Romanos 14:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿Quién eres tú para juzgar al criado (siervo) de otro? Para su propio amo (señor) está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.

Romanos 14:4 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Tú quién eres, que juzgas al siervo ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme.

Romanos 14:4 Spanish: Reina Valera 1909
¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? para su señor está en pie, ó cae: mas se afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle.

Romanos 14:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su señor está en pie, o cae; y si cae se afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle.

Romanos 14:4 Bíblia King James Atualizada Português
Quem és tu, que julgas o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar.

Romanos 14:4 Portugese Bible
Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai; mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar.   

Romani 14:4 Romanian: Cornilescu
Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpînului său; totuş, va sta în picioare, căci Domnul are putere să -l întărească pentru ca să stea.

К Римлянам 14:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

К Римлянам 14:4 Russian koi8r
Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

Romans 14:4 Shuar New Testament
┐Ameka timiataash pΘnkeraitiam Chφkich shuar kakantinia? Antsu ni uuntrin ni pΘnker T·ramuncha tura yajauch T·ramuncha iischatniukait. Enentßimpratß. Yus kakaram asa niin pΘnker awajsamniaiti.

Romabrevet 14:4 Swedish (1917)
och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående.

Warumi 14:4 Swahili NT
Wewe ni nani hata uthubutu kumhukumu mtumishi wa mwingine? Akisimama au akianguka ni shauri la Bwana wake; naam, atasimama imara, maana Bwana anaweza kumsimamisha.

Mga Taga-Roma 14:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 14:4 Tawallamat Tamajaq NT
Ma tǝmosaɣ as tǝxakkama y ǝkli ǝn wiyyad? Gǝr ibdâd wala uda, da mǝššis a tǝqqal batu ten. Mišan wǝr zʼudu, kalar ad ibdǝd, fǝlas Ǝmǝli ila fǝrregat n akabal-net.

โรม 14:4 Thai: from KJV
ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษผู้รับใช้ของคนอื่น ผู้รับใช้คนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขา และเขาก็จะได้ดีแน่นอน เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้เขาได้ดีได้

Romalılar 14:4 Turkish
Sen kimsin ki, başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır.

Римляни 14:4 Ukrainian: NT
Ти хто єси, що судиш чужого слугу? своєму панові стоїть він, або падає. Устоїть же, бо здолїе Бог поставити його.

Romans 14:4 Uma New Testament
Doo-ta toe, batua Pue'. Neo' -ta-hawo mposalai' batua kahadua-na. Ba monoa' -i ba masala' -i, toe bago Pue' -na moto-hawo. Pai' bate monoa' moto-i mpai' doo-ta toe, apa' nakule' Pue' mpomonoa' -i.

Roâ-ma 14:4 Vietnamese (1934)
Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.

Romans 14:3
Top of Page
Top of Page