Mark 9:47
New International Version
And if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell,

New Living Translation
And if your eye causes you to sin, gouge it out. It's better to enter the Kingdom of God with only one eye than to have two eyes and be thrown into hell,

English Standard Version
And if your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell,

Berean Study Bible
And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell,

New American Standard Bible
"If your eye causes you to stumble, throw it out; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye, than, having two eyes, to be cast into hell,

King James Bible
And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

Holman Christian Standard Bible
And if your eye causes your downfall, gouge it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell,

International Standard Version
And if your eye causes you to sin, tear it out. It's better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell.

NET Bible
If your eye causes you to sin, tear it out! It is better to enter into the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell,

Aramaic Bible in Plain English
“And if your eye subverts you, pluck it out, for is better for you that you should enter the Kingdom of God with one eye than having two eyes that you should fall into the Gehenna of fire.”

GOD'S WORD® Translation
If your eye causes you to lose your faith, tear it out! It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell.

Jubilee Bible 2000
And if thine eye causes thee to fall, pluck it out; it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hell,

King James 2000 Bible
And if your eye offend you, pluck it out: it is better for you to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

American King James Version
And if your eye offend you, pluck it out: it is better for you to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

American Standard Version
And if thine eye cause thee to stumble, cast it out: it is good for thee to enter into the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell;

Douay-Rheims Bible
And if thy eye scandalize thee, pluck it out. It is better for thee with one eye to enter into the kingdom of God, than having two eyes to be cast into the hell of fire:

Darby Bible Translation
And if thine eye serve as a snare to thee, cast it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire,

English Revised Version
And if thine eye cause thee to stumble, cast it out: it is good for thee to enter into the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell;

Webster's Bible Translation
And if thy eye causeth thee to fall into sin, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes, to be cast into hell-fire.

Weymouth New Testament
Or if your eye should cause you to sin, tear it out. It would be better for you to enter into the Kingdom of God half-blind than remain in possession of two eyes and be thrown into Gehenna,

World English Bible
If your eye causes you to stumble, cast it out. It is better for you to enter into the Kingdom of God with one eye, rather than having two eyes to be cast into the Gehenna of fire,

Young's Literal Translation
And if thine eye may cause thee to stumble, cast it out; it is better for thee one-eyed to enter into the reign of God, than having two eyes, to be cast to the gehenna of the fire --

Markus 9:47 Afrikaans PWL
As jou oog jou verlei om te sondig, pluk dit uit (stop dit). Dit is beter vir jou om met een oog die Koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die hel van vuur te val,

Marku 9:47 Albanian
Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat, nxirre; është më mirë për ty të hysh me një sy në jetë sesa të kesh dy sy dhe të të hedhin në Gehenën e zjarrit,

ﻣﺮﻗﺲ 9:47 Arabic: Smith & Van Dyke
وان اعثرتك عينك فاقلعها. خير لك ان تدخل ملكوت الله اعور من ان تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 9:47 Armenian (Western): NT
Եթէ աչքդ կը գայթակղեցնէ քեզ՝ հանէ՛ զայն. աւելի լաւ է քեզի՝ մէ՛կ աչքով մտնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը, քան երկու աչք ունենալ ու նետուիլ գեհենի կրակը,

Euangelioa S. Marc-en araura. 9:47 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin eure beguiac trebuca eraciten bahau, idocac hura, hobe duc hire, begui bakoitzdun Iaincoaren resumán sar adin, ecen ez bi beguiac dituala suco gehennara egotz adin:

Dyr Marx 9:47 Bavarian
Und wenn di dein Aug zo n Boesn verlaitt, naacherd reiß s aus, denn es ist gscheider, du kimmst ainaugeter eyn s Reich Gottes, als däßst mit zwai Augn eyn d Höll gworffen werst,

Марко 9:47 Bulgarian
И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果你的一隻眼使你絆倒,就把它挖出來!對你來說,缺一隻眼進入神的國,要比雙眼齊全被丟進地獄好多了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果你的一只眼使你绊倒,就把它挖出来!对你来说,缺一只眼进入神的国,要比双眼齐全被丢进地狱好多了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
倘若你一隻眼叫你跌倒,就去掉它!你只有一隻眼進入神的國,強如有兩隻眼被丟在地獄裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
倘若你一只眼叫你跌倒,就去掉它!你只有一只眼进入神的国,强如有两只眼被丢在地狱里。

馬 可 福 音 9:47 Chinese Bible: Union (Traditional)
倘 若 你 一 隻 眼 叫 你 跌 倒 , 就 去 掉 他 ; 你 只 有 一 隻 眼 進 入 神 的 國 , 強 如 有 兩 隻 眼 被 丟 在 地 獄 裡 。

馬 可 福 音 9:47 Chinese Bible: Union (Simplified)
倘 若 你 一 只 眼 叫 你 跌 倒 , 就 去 掉 他 ; 你 只 有 一 只 眼 进 入 神 的 国 , 强 如 有 两 只 眼 被 丢 在 地 狱 里 。

Evanðelje po Marku 9:47 Croatian Bible
I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao,

Marek 9:47 Czech BKR
Pakli by tě oko tvé horšilo, vylup je. Lépeť jest tobě jednookému vjíti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do ohně pekelného,

Markus 9:47 Danish
Og dersom dit Øje forarger dig, saa riv det ud; det er bedre for dig at gaa enøjet ind i Guds Rige end at have to Øjne og blive kastet i Helvede,

Markus 9:47 Dutch Staten Vertaling
En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν,

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς γέενναν,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς [τὴν] γέενναν,

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός,

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός,

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν,

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σοι ἐστὶ μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός,

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σοι ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς,

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σε εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις γεενναν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σε εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε, εκβαλε αυτον· καλον σοι εστι μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του Θεου, η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σε εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις {VAR2: την } γεενναν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ean ho ophthalmos sou skandalizē se, ekbale auton; kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou Theou, ē dyo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan,

kai ean ho ophthalmos sou skandalize se, ekbale auton; kalon se estin monophthalmon eiselthein eis ten basileian tou Theou, e dyo ophthalmous echonta blethenai eis ten geennan,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ean ho ophthalmos sou skandalizē se, ekbale auton; kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē dyo ophthalmous echonta blēthēnai eis geennan,

kai ean ho ophthalmos sou skandalize se, ekbale auton; kalon se estin monophthalmon eiselthein eis ten basileian tou theou e dyo ophthalmous echonta blethenai eis geennan,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:47 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan

kai ean o ophthalmos sou skandalizE se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tEn basileian tou theou E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:47 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ean o ophthalmos sou skandalizE se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tEn basileian tou theou E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:47 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ean o ophthalmos sou skandalizE se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tEn basileian tou theou E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:47 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ean o ophthalmos sou skandalizE se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tEn basileian tou theou E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:47 Westcott/Hort - Transliterated
kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis geennan

kai ean o ophthalmos sou skandalizE se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tEn basileian tou theou E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis geennan

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:47 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis {UBS4: tēn } geennan

kai ean o ophthalmos sou skandalizE se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tEn basileian tou theou E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis {UBS4: tEn} geennan

Márk 9:47 Hungarian: Karoli
És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára.

La evangelio laŭ Marko 9:47 Esperanto
Kaj se via okulo faligas vin, elsxiru gxin:estas bone por vi eniri en la regnon de Dio kun unu okulo prefere ol, havante du okulojn, esti jxetita en Gehenan,

Evankeliumi Markuksen mukaan 9:47 Finnish: Bible (1776)
Ja jos silmäs on sinulle pahennukseksi, niin heitä se pois: parempi on sinun silmäpuolena Jumalan valtakuntaan sisälle mennä, kuin jos sinulla olis kaksi silmää ja heitettäisiin helvetin tuleen,

Marc 9:47 French: Darby
Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le: il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'etre jete dans la gehenne de feu,

Marc 9:47 French: Louis Segond (1910)
Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,

Marc 9:47 French: Martin (1744)
Et si ton œil te fait broncher, arrache-le : il vaut mieux que tu entres dans le Royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et être jeté dans la géhenne du feu;

Markus 9:47 German: Modernized
Ärgert dich dein Auge, so wirf's von dir. Es ist dir besser, daß du einäugig in das Reich Gottes gehest, denn daß du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen,

Markus 9:47 German: Luther (1912)
Ärgert dich dein Auge, so wirf's von dir! Es ist dir besser, daß du einäugig in das Reich Gottes gehest, denn daß du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen,

Markus 9:47 German: Textbibel (1899)
Und wenn dein Auge dich ärgert, so wirf es weg; es ist dir besser, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden,

Marco 9:47 Italian: Riveduta Bible (1927)
E se l’occhio tuo ti fa intoppare, cavalo; meglio è per te entrar con un occhio solo nel regno di Dio, che aver due occhi ed esser gittato nella geenna,

Marco 9:47 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Parimente, se l’occhio tuo ti fa intoppare, cavalo; meglio è per te entrar con un occhio solo nella vita, che, avendone due, esser gettato nella geenna del fuoco,

MARKUS 9:47 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan lagi, jikalau matamu mendatangkan kesalahan padamu, buanglah dia, sebab lebih baik engkau masuk dengan mata sebelah sahaja ke dalam kerajaan Allah, daripada engkau dibuangkan dengan kedua belah matamu ke dalam jahanam,

Mark 9:47 Kabyle: NT
Daɣen ma yella ț-țiṭ-ik i gellan d sebba n tuccḍa, qleɛ-iț-id ; axiṛ-ak aț-țkecmeḍ ɣer tgelda n Sidi Ṛebbi s yiwet n tiṭ, wala aț-țwaḍeggṛeḍ s snat wallen ɣer ǧahennama.

마가복음 9:47 Korean
만일 네 눈이 너를 범죄케 하거든 뻬어버리라 한 눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지우는 것보다 나으니라

Marcus 9:47 Latin: Vulgata Clementina
Quod si oculus tuus scandalizat te, ejice eum : bonum est tibi luscum introire in regnum Dei, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis,

Sv. Marks 9:47 Latvian New Testament
Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to: labāk tev ir kā vienacim ieiet Dieva valstībā, nekā tev divas acis un tu tiec iemests elles ugunī,

Evangelija pagal Morkø 9:47 Lithuanian
Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti,­išlupk ją, nes geriau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą,

Mark 9:47 Maori
A, ki te he koe i tou kanohi, maka atu: pai ke hoki mou te tomo kanohi tahi ki te rangatiratanga o te Atua i te maka kanohiruatia ki Kehena:

Markus 9:47 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og om ditt øie frister dig, da riv det ut! det er bedre at du går énøiet inn i Guds rike enn at du har to øine og kastes i helvede,

Marcos 9:47 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno,

Marcos 9:47 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno,

Marcos 9:47 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno,

Marcos 9:47 Spanish: Reina Valera 1909
Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo: mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado á la Gehenna;

Marcos 9:47 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y si tu ojo te hace caer, sácalo: mejor te es entrar al Reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la Gehena;

Marcos 9:47 Bíblia King James Atualizada Português
E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no Reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que, possuindo os dois olhos, seres atirado no inferno.

Marcos 9:47 Portugese Bible
Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora; melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno.   

Marcu 9:47 Romanian: Cornilescu
Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate -l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decît să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei,

От Марка 9:47 Russian: Synodal Translation (1876)
И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти вЦарствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную,

От Марка 9:47 Russian koi8r
И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную,

Mark 9:47 Shuar New Testament
Jimisha yajauchin T·rumtikkramamniaitkuinkia ukuinkiata. Mai jiintiuk Wßitsatniunam jeatniujainkia Chikichφk jiijiai ju nunkanam pujusar Yus akupeana nui jeatin ti shiiraiti;

Markus 9:47 Swedish (1917)
Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det. Det är bättre för dig att ingå i Guds rike enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i Gehenna,

Marko 9:47 Swahili NT
Na jicho lako likikukosesha, ling'oe! Afadhali kuingia katika utawala wa Mungu ukiwa na jicho moja tu, kuliko kuwa na macho yako yote mawili na kutupwa katika moto wa Jehanamu.

Marcos 9:47 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Dios na may isang mata, kay sa may dalawang mata kang mabulid sa impierno;

Ǝlinjil wa n Markus 9:47 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kud šat-nak a təbukat a dak-təqqəl əssəbab n igi n abakkad, təkəkkəreq-qat-du; id of-ak ad təggəza Taɣmar ta n Məššina təgeɣ šat y ad təleɣ sanatat šittawen, tǝtəwǝgǝra dǝr-ǝsnat daɣ təmsay an Jahannama,

มาระโก 9:47 Thai: from KJV
ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตา และต้องถูกทิ้งในไฟนรก

Markos 9:47 Turkish
Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrının Egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.

Марко 9:47 Ukrainian: NT
І коли око твоє блазнить тебе, вирви його; лучче тобі однооким увійти в царство Боже, ніж, дві оці мавши, бути вкинутим ув огняне пекло,

Mark 9:47 Uma New Testament
Pai' ane rapa' -na mata-ta hamali mpakeni-ta mojeko', jungki' lau-mi. Agina hamali-wadi mata-ta pai' -ta jadi' ntodea Alata'ala hi rala Kamagaua' -na. Agina lau-pi toe, ngkai mataa ntimalia-ta, hiaa' ka'omea-na ratadi-ta hi rala apu naraka.

Maùc 9:47 Vietnamese (1934)
Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Ðức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục,

Mark 9:46
Top of Page
Top of Page