Luke 20:20
New International Version
Keeping a close watch on him, they sent spies, who pretended to be sincere. They hoped to catch Jesus in something he said, so that they might hand him over to the power and authority of the governor.

New Living Translation
Watching for their opportunity, the leaders sent spies pretending to be honest men. They tried to get Jesus to say something that could be reported to the Roman governor so he would arrest Jesus.

English Standard Version
So they watched him and sent spies, who pretended to be sincere, that they might catch him in something he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor.

New American Standard Bible
So they watched Him, and sent spies who pretended to be righteous, in order that they might catch Him in some statement, so that they could deliver Him to the rule and the authority of the governor.

King James Bible
And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.

Holman Christian Standard Bible
They watched closely and sent spies who pretended to be righteous, so they could catch Him in what He said, to hand Him over to the governor's rule and authority.

International Standard Version
So they watched him closely and sent spies who pretended to be honest men in order to trap him in what he would say. They wanted to hand him over to the jurisdiction of the governor,

NET Bible
Then they watched him carefully and sent spies who pretended to be sincere. They wanted to take advantage of what he might say so that they could deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor.

Aramaic Bible in Plain English
And they sent spies who imitated righteous men to catch him in discourse and to deliver him to the Judge and to the authority of the Governor.

GOD'S WORD® Translation
So they watched for an opportunity to send out some spies. The spies were to act like sincere religious people. They wanted to catch him saying the wrong thing so that they could hand him over to the governor.

Jubilee Bible 2000
And they watched him and sent forth spies who feigned themselves just men that they might take hold of him as he was speaking, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.

King James 2000 Bible
And they watched him, and sent forth spies, who should pretend themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.

American King James Version
And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him to the power and authority of the governor.

American Standard Version
And they watched him, and sent forth spies, who feigned themselves to be righteous, that they might take hold of his speech, so as to deliver him up to the rule and to the authority of the governor.

Douay-Rheims Bible
And being upon the watch, they sent spies, who should feign themselves just, that they might take hold of him in his words, that they might deliver him up to the authority and power of the governor.

Darby Bible Translation
And having watched [him], they sent out suborned persons, pretending to be just men, that they might take hold of him in [his] language, so that they might deliver him up to the power and authority of the governor.

English Revised Version
And they watched him, and sent forth spies, which feigned themselves to be righteous, that they might take hold of his speech, so as to deliver him up to the rule and to the authority of the governor.

Webster's Bible Translation
And they watched him, and sent forth spies, who should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him to the power and authority of the governor.

Weymouth New Testament
So, after impatiently watching their opportunity, they sent spies who were to act the part of good and honest men, that they might fasten on some expression of His, so as to hand Him over to the ruling power and the Governor's authority.

World English Bible
They watched him, and sent out spies, who pretended to be righteous, that they might trap him in something he said, so as to deliver him up to the power and authority of the governor.

Young's Literal Translation
And, having watched him, they sent forth liers in wait, feigning themselves to be righteous, that they might take hold of his word, to deliver him up to the rule and to the authority of the governor,

Lukas 20:20 Afrikaans PWL
en hulle het spioene gestuur wat voorgegee het om onskuldig te wees sodat hulle Hom op ’n woord kon betrap, om Hom oor te lewer aan die regter en aan die outoriteit van die goewerneur.

Luka 20:20 Albanian
Ata e përgjonin me kujdes dhe i dërguan disa spiunë të cilët, duke u paraqitur si njerëz të drejtë, ta zinin në gabim në ndonjë ligjëratë dhe pastaj t'ia dorëzonin pushtetit dhe autoritetit të guvernatorit.

ﻟﻮﻗﺎ 20:20 Arabic: Smith & Van Dyke
فراقبوه وارسلوا جواسيس يتراءون انهم ابرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه الى حكم الوالي وسلطانه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 20:20 Armenian (Western): NT
Անոր վրայ հսկելով՝ ղրկեցին քանի մը լրտեսներ, որոնք կեղծաւորութեամբ արդար կը ձեւացնէին իրենք զիրենք, որպէսզի խօսքո՛վ բռնեն զայն՝ տէրութեան ու կառավարիչին իշխանութեան մատնելու համար:

Euangelioa S. Luc-en araura.  20:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hura gogoatzen çutela, igor citzaten espiác iusto ciradela irudi eguiten çutela, hura hitzean hatzaman leçatençat, Gobernadorearen seignorián eta botherean eçar leçatençat.

Dyr Laux 20:20 Bavarian
Von Noetn glauernd s iem auf und gschickend iem Spitzln, wo recht frumm tuen gmüessnd, däß s n mit iewign ayner Aussag dyrwischnd. Aft haetnd s n yn n Landpflöger zo n Aburtln übergöbn.

Лука 20:20 Bulgarian
И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
於是,他們密切注意,派了一些奸細裝做好人,要抓耶穌的話柄,好把他交在總督的管理和權柄之下。

中文标准译本 (CSB Simplified)
于是,他们密切注意,派了一些奸细装做好人,要抓耶稣的话柄,好把他交在总督的管理和权柄之下。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
於是窺探耶穌,打發奸細裝作好人,要在他的話上得把柄,好將他交在巡撫的政權之下。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
于是窥探耶稣,打发奸细装作好人,要在他的话上得把柄,好将他交在巡抚的政权之下。

路 加 福 音 20:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
於 是 窺 探 耶 穌 , 打 發 奸 細 裝 作 好 人 , 要 在 他 的 話 上 得 把 柄 , 好 將 他 交 在 巡 撫 的 政 權 之 下 。

路 加 福 音 20:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
於 是 窥 探 耶 稣 , 打 发 奸 细 装 作 好 人 , 要 在 他 的 话 上 得 把 柄 , 好 将 他 交 在 巡 抚 的 政 权 之 下 。

Evanðelje po Luki 20:20 Croatian Bible
Vrebajući na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u riječi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj.

Lukáš 20:20 Czech BKR
Tedy ukládajíce o něm, poslali špehéře, kteříž by se spravedlivými činili, aby ho polapili v řeči, a potom jej vydali vrchnosti a v moc hejtmanu.

Lukas 20:20 Danish
Og de toge Vare paa ham og udsendte Lurere, der anstillede sig, som om de vare retfærdige, for at fange ham i Ord, saa de kunde overgive ham til Øvrigheden og Landshøvdingens Magt.

Lukas 20:20 Dutch Staten Vertaling
En zij namen Hem waar, en zonden verspieders uit, die zichzelven veinsden rechtvaardig te zijn; opdat zij Hem in Zijn rede vangen mochten, om Hem aan de heerschappij en de macht des stadhouders over te leveren.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

Westcott and Hort 1881
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἴναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου ωστε παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και παρατηρησαντες απεστειλαν ενκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου ωστε παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος

Stephanus Textus Receptus 1550
και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου εις το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους, υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι, ινα επιλαβωνται αυτου λογου, εις το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου εις το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου ωστε παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai paratērēsantes apesteilan enkathetous hypokrinomenous heautous dikaious einai, hina epilabōntai autou logou, hōste paradounai auton tē archē kai tē exousia tou hēgemonos.

Kai parateresantes apesteilan enkathetous hypokrinomenous heautous dikaious einai, hina epilabontai autou logou, hoste paradounai auton te arche kai te exousia tou hegemonos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai paratērēsantes apesteilan enkathetous hypokrinomenous heautous dikaious einai, hina epilabōntai autou logou, hōste paradounai auton tē archē kai tē exousia tou hēgemonos.

Kai parateresantes apesteilan enkathetous hypokrinomenous heautous dikaious einai, hina epilabontai autou logou, hoste paradounai auton te arche kai te exousia tou hegemonos.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou ōste paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos

kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou Oste paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou eis to paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos

kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou eis to paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou eis to paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos

kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou eis to paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou eis to paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos

kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou eis to paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Westcott/Hort - Transliterated
kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou ōste paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos

kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou Oste paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou ōste paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos

kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou Oste paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos

Lukács 20:20 Hungarian: Karoli
Annakokáért vigyázván õ reá, leselkedõket küldének ki, a kik igazaknak tetteték magokat, hogy õt megfogják beszédében; hogy átadják a felsõbbségnek és a helytartó hatalmának.

La evangelio laŭ Luko 20:20 Esperanto
Kaj ili observis lin, kaj elsendis spionojn, kiuj sxajnigis sin justaj, por ke ili ekkaptu lian parolon, celante transdoni lin al la potenco kaj auxtoritato de la provincestro.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 20:20 Finnish: Bible (1776)
Ja he vartioitsivat häntä ja lähettivät väijyjät, jotka piti itsensä hurskaiksi teettelemän, että he hänen puheessa saisivat kiinni, ja antaisivat ylön esivallalle ja maanvanhimman haltuun.

Luc 20:20 French: Darby
Et l'observant, ils envoyerent des agents secrets, qui feignaient d'etre justes, pour le surprendre en quelque parole, de maniere à le livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur.

Luc 20:20 French: Louis Segond (1910)
Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur.

Luc 20:20 French: Martin (1744)
Et l'observant ils envoyèrent des gens concertés, qui contrefaisaient les gens de bien, pour le surprendre en paroles, afin de le livrer à la domination et à la puissance du Gouverneur,

Lukas 20:20 German: Modernized
Und sie hielten auf ihn und sandten Laurer aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm, auf daß sie ihn in der Rede fingen, damit sie ihn überantworten könnten der Obrigkeit und Gewalt des Landpflegers.

Lukas 20:20 German: Luther (1912)
Und sie stellten ihm nach und sandten Laurer aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm, auf daß sie ihn in der Rede fingen, damit sie ihn überantworten könnten der Obrigkeit und Gewalt des Landpflegers.

Lukas 20:20 German: Textbibel (1899)
Und sie lauerten ihm auf und schickten Aufpasser, die sich als Gerechte anstellen mußten, zu ihm, ihn bei einem Worte zu fassen, so daß sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten.

Luca 20:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d’esser giusti per coglierlo in parole, affin di darlo in man dell’autorità e del potere del governatore.

Luca 20:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E, spiandolo, gli mandarono degl’insidiatori, che simulassero d’esser giusti, per soprapprenderlo in parole; per darlo in man della signoria, ed alla podestà del governatore.

LUKAS 20:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka mereka itu pun mengintai Dia, serta menyuruhkan beberapa orang penyuluh berpura-pura seolah-olah orang tulus, hendak menangkap perkataan-Nya supaya dapat menyerahkan Dia kepada pembesar dan kuasa pemerintah.

Luke 20:20 Kabyle: NT
Bdan țɛassan Sidna Ɛisa iwakken ma yeɣli-d deg wawal a t-ṭṭfen. Fkan tajɛelt i kra n yemdanen yerran iman-nsen d wid iḍuɛen Ṛebbi iwakken a t-zenzen ɣer lḥakem n tmurt.

누가복음 20:20 Korean
이에 저희가 엿보다가 예수를 총독의 치리와 권세 아래 붙이려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 체하며 예수의 말을 책잡게 하니

Lucas 20:20 Latin: Vulgata Clementina
Et observantes miserunt insidiatores, qui se justos simularent, ut caparent eum in sermone, ut traderent illum principatui, et potestati præsidis.

Sv. Lūkass 20:20 Latvian New Testament
Un tie, novērodami Viņu, sūtīja spiegus, kas izlikās taisnīgi, lai notvertu Viņu vārdos un nodotu Viņu priekšniecībai un zemes soģa varai.

Evangelija pagal Lukà 20:20 Lithuanian
Jie patys atidžiai Jėzų stebėjo ir siuntinėjo šnipus, apsimetančius teisuoliais, kad, nutvėrę kokį Jo žodį, galėtų Jį atiduoti valdytojui nuteisti ir nubausti.

Luke 20:20 Maori
Na ka ata tirohia ia e ratou, ka tonoa mai he kaiwhakarongo, ano te ahua kei to te hunga tika, hei hopu mo tana korero, kia tukua ai ia ki te rangatiratanga, ki te kaha o te kawana.

Lukas 20:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og efterat de nogen tid hadde voktet på ham, sendte de lurere, som lot som de var rettferdige, for å fange ham i ord, så de kunde overgi ham til øvrigheten og til landshøvdingens makt.

Lucas 20:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos, para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador.

Lucas 20:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Para sorprender a Jesús en alguna declaración, Lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos, y así Lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador.

Lucas 20:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Y acechándole enviaron espías que se fingiesen justos, para sorprenderle en palabras, y así poder entregarle a la potestad y autoridad del gobernador.

Lucas 20:20 Spanish: Reina Valera 1909
Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y á la potestad del presidente.

Lucas 20:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del gobernador.

Lucas 20:20 Bíblia King James Atualizada Português
Então, eles se dispuseram a vigiá-lo, e para tanto, subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador.

Lucas 20:20 Portugese Bible
E, aguardando oportunidade, mandaram espias, os quais se fingiam justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador.   

Luca 20:20 Romanian: Cornilescu
Au început să pîndească pe Isus; şi au trimes nişte iscoditori, cari se prefăceau că sînt neprihăniţi, ca să -L prindă cu vorba şi să -L dea pe mîna stăpînirii şi pe mîna puterii dregătorului.

От Луки 20:20 Russian: Synodal Translation (1876)
И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые,притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.

От Луки 20:20 Russian koi8r
И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.

Luke 20:20 Shuar New Testament
Tura Kapitißnnium suruktai tusar wakeruiniak mamikmau shuaran Jesusan akuptukarmiayi. Nu shuar pΘnker shuara N·nisan jeariar, Jesus nΘkatsuk yajauch chichakat tusar, aniastaj tusar wearmiayi. Ni chichakmarijiai uuntnum suruktai tusar T·rawarmiayi.

Lukas 20:20 Swedish (1917)
Och de vaktade på honom och sände ut några som försåtligen skulle låtsa sig vara rättsinniga män, för att dessa skulle fånga honom genom något hans ord, så att de skulle kunna överlämna honom åt överheten, i landshövdingens våld.

Luka 20:20 Swahili NT
Basi, wakawa wanatafuta wakati wa kufaa. Wakawahonga watu fulani wajisingizie kuwa wema, wakawatuma wamnase Yesu kwa maswali, na hivyo waweze kumtia nguvuni na kumpeleka kwa wakuu wa serikali.

Lucas 20:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador.

ลูกา 20:20 Thai: from KJV
เขาจึงตามดูพระองค์ และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวังจะจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ เพื่อจะมอบพระองค์ไว้ในอำนาจและอาชญาของเจ้าเมือง

Luka 20:20 Turkish
İsayı dikkatle gözlüyorlardı. Ona, kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu, söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı.

Лука 20:20 Ukrainian: NT
І, назираючи Його, післали підглядників, що видавали себе за праведних, щоб схопити Його на слові та віддати старшині та власті игемоновій.

Luke 20:20 Uma New Testament
Jadi' rapali' loga to lompe'. Mpopahawa' -ra tauna hilou mpolelemata-i. Tauna toera, ntani' hewa tauna to monoa' nono-ra, tapi' patuju-ra mpo'opa kasala' lolita-na, bona rapakilu-i hi gubernur.

Lu-ca 20:20 Vietnamese (1934)
Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành, để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc.

Luke 20:19
Top of Page
Top of Page