John 16:17
New International Version
At this, some of his disciples said to one another, "What does he mean by saying, 'In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me,' and 'Because I am going to the Father'?"

New Living Translation
Some of the disciples asked each other, "What does he mean when he says, 'In a little while you won't see me, but then you will see me,' and 'I am going to the Father'?

English Standard Version
So some of his disciples said to one another, “What is this that he says to us, ‘A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me’; and, ‘because I am going to the Father’?”

Berean Study Bible
Then some of His disciples asked one another, “Why is He telling us, ‘In a little while you will not see Me, and then after a little while you will see Me’ and ‘Because I am going to the Father’?”

New American Standard Bible
Some of His disciples then said to one another, "What is this thing He is telling us, 'A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me'; and, 'because I go to the Father '?"

King James Bible
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?

Holman Christian Standard Bible
Therefore some of His disciples said to one another, "What is this He tells us: A little while and you will not see Me; again a little while and you will see Me; and, because I am going to the Father?"

International Standard Version
At this point, some of his disciples asked each other, "What does he mean by telling us, 'In a little while you will no longer see me, then in a little while you will see me again,' and, 'because I am going to the Father'?"

NET Bible
Then some of his disciples said to one another, "What is the meaning of what he is saying, 'In a little while you will not see me; again after a little while, you will see me,' and, 'because I am going to the Father'?"

Aramaic Bible in Plain English
And his disciples were saying to one another, “What is this that he said to us: 'A little while and you will not see me and again a little while and you shall see me', and, 'I am going to join my Father'”?

GOD'S WORD® Translation
Some of his disciples said to each other, "What does he mean? He tells us that in a little while we won't see him. Then he tells us that in a little while we will see him again and that he's going to the Father."

Jubilee Bible 2000
Then some of his disciples said among themselves, What is this that he says unto us, A little while, and ye shall not see me; and again, a little while, and ye shall see me; and, Because I go to the Father?

King James 2000 Bible
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he said unto us, A little while, and you shall not see me: and again, a little while, and you shall see me: and, Because I go to the Father?

American King James Version
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he said to us, A little while, and you shall not see me: and again, a little while, and you shall see me: and, Because I go to the Father?

American Standard Version
Some of his disciples therefore said one to another, What is this that he saith unto us, A little while, and ye behold me not; and again a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?

Douay-Rheims Bible
Then some of the disciples said one to another: What is this that he saith to us: A little while, and you shall not see me; and again a little while, and you shall see me, and, because I go to the Father?

Darby Bible Translation
[Some] of his disciples therefore said to one another, What is this he says to us, A little while and ye do not behold me; and again a little while and ye shall see me, and, Because I go away to the Father?

English Revised Version
Some of his disciples therefore said one to another, What is this that he saith unto us, A little while, and ye behold me not; and again a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?

Webster's Bible Translation
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith to us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?

Weymouth New Testament
Some of His disciples therefore said to one another, "What does this mean which He is telling us, 'A little while and you do not see me, and again a little while and you shall see me,' and 'Because I am going to the Father'?"

World English Bible
Some of his disciples therefore said to one another, "What is this that he says to us, 'A little while, and you won't see me, and again a little while, and you will see me;' and, 'Because I go to the Father?'"

Young's Literal Translation
Therefore said some of his disciples one to another, 'What is this that he saith to us, A little while, and ye do not behold me, and again a little while, and ye shall see me, and, Because I go away unto the Father?'

Johannes 16:17 Afrikaans PWL
Sy studentevolgelinge het onder mekaar gevra: “Wat is dit wat Hy vir ons sê: ‘’n Kort rukkie en julle sal My nie sien nie en weer ’n kort rukkie en julle sal My sien omdat Ek na My Vader toe gaan?’”

Gjoni 16:17 Albanian
Atëherë disa nga dishepujt e tij thoshnin midis tyre: ''Ç'është kjo që po na thotë: "Pas pak nuk do të më shihni më", dhe: "e përsëri një kohë e shkurtër e do të më shihni" dhe: "Sepse unë po shkoj te Ati"?''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 16:17 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني ولاني ذاهب الى الآب.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 16:17 Armenian (Western): NT
Ուստի աշակերտներէն ոմանք կ՚ըսէին իրարու. «Ի՞նչ է ասիկա, որ կ՚ըսէ մեզի. “Քիչ մը ատենէն՝ ա՛լ պիտի չտեսնէք զիս. եւ քիչ մը ատենէն՝ դարձեալ պիտի տեսնէք զիս”: Նաեւ. “Քանի որ ես կ՚երթամ Հօրը քով”»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  16:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Erran ceçaten bada haren discipuluetaric batzuc elkarren artean, Cer da erraiten draucun haur, Dembora gutibat, eta eznauçue ikussiren: eta berriz dembora gutibat, eta ikussiren nauçue: eta, Ecen ni banoa Aitaganát.

Dyr Johanns 16:17 Bavarian
Daa grödnd seine Jünger unteraynand dran hin: "Was maint yr n daa, wenn yr üns sait?: 'Ayn Äuchtl non, und naacherd seghtß mi niemer; und non ayn Ältzl, und ös gaatß mi wider seghn.' Und was sollt +dös?: 'I gee zo n Vatern.'"

Йоан 16:17 Bulgarian
Затова някои от учениците Му продумаха помежду си: Какво е това що ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще ме видите; и [това], защото отивам при Отца.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
於是他的門徒當中有的彼此問:「他對我們說『過一會兒,你們就看不到我了;再過一會兒,你們又將見到我』,還說『是因為我要到父那裡去』,這是什麼意思呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
于是他的门徒当中有的彼此问:“他对我们说‘过一会儿,你们就看不到我了;再过一会儿,你们又将见到我’,还说‘是因为我要到父那里去’,这是什么意思呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有幾個門徒就彼此說:「他對我們說『等不多時,你們就不得見我;再等不多時,你們還要見我』,又說『因我往父那裡去』,這是什麼意思呢?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有几个门徒就彼此说:“他对我们说‘等不多时,你们就不得见我;再等不多时,你们还要见我’,又说‘因我往父那里去’,这是什么意思呢?”

約 翰 福 音 16:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 幾 個 門 徒 就 彼 此 說 : 他 對 我 們 說 : 等 不 多 時 , 你 們 就 不 得 見 我 ; 再 等 不 多 時 , 你 們 還 要 見 我 ; 又 說 : 因 我 往 父 那 裡 去 。 這 是 甚 麼 意 思 呢 ?

約 翰 福 音 16:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 几 个 门 徒 就 彼 此 说 : 他 对 我 们 说 : 等 不 多 时 , 你 们 就 不 得 见 我 ; 再 等 不 多 时 , 你 们 还 要 见 我 ; 又 说 : 因 我 往 父 那 里 去 。 这 是 甚 麽 意 思 呢 ?

Evanðelje po Ivanu 16:17 Croatian Bible
Nato se neki od učenika zapitkivahu: Što je to što nam kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?

Jan 16:17 Czech BKR
I řekli někteří z učedlníků jeho mezi sebou: Co jest to, že praví nám: Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne, a že já jdu k Otci?

Johannes 16:17 Danish
Da sagde nogle af hans Disciple til hverandre: »Hvad er dette, som han siger os: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig, og: Jeg gaar hen til Faderen?«

Johannes 16:17 Dutch Staten Vertaling
Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander: Wat is dit, dat Hij tot ons zegt: Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien; en: Want Ik ga heen tot den Vader?

Nestle Greek New Testament 1904
Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν Πατέρα;

Westcott and Hort 1881
Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Tί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καὶ ὅτι Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

Greek Orthodox Church 1904
Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με, καί ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

Tischendorf 8th Edition
Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν· μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καὶ ὅτι Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με καί Ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειπαν ουν εκ των μαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ημιν μικρον και ου θεωρειτε με και παλιν μικρον και οψεσθε με και οτι υπαγω προς τον πατερα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειπον ουν εκ των μαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ημιν μικρον και ου θεωρειτε με και παλιν μικρον και οψεσθε με και οτι υπαγω προς τον πατερα

Stephanus Textus Receptus 1550
ειπον ουν εκ των μαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ημιν μικρον και ου θεωρειτε με και παλιν μικρον και οψεσθε με και οτι εγω υπαγω προς τον πατερα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειπον ουν εκ των μαθητων αυτου προς αλληλους, Τι εστι τουτο ο λεγει ημιν, Μικρον και ου θεωρειτε με, και παλιν μικρον και οψεσθε με; και οτι Εγω υπαγω προς τον πατερα;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειπον ουν εκ των μαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ημιν μικρον και ου θεωρειτε με και παλιν μικρον και οψεσθε με και οτι εγω υπαγω προς τον πατερα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειπαν ουν εκ των μαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ημιν μικρον και ου θεωρειτε με και παλιν μικρον και οψεσθε με και οτι υπαγω προς τον πατερα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Eipan oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous Ti estin touto ho legei hēmin Mikron kai ou theōreite me, kai palin mikron kai opsesthe me? kai Hoti hypagō pros ton Patera?

Eipan oun ek ton matheton autou pros allelous Ti estin touto ho legei hemin Mikron kai ou theoreite me, kai palin mikron kai opsesthe me? kai Hoti hypago pros ton Patera?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Eipan oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous Ti estin touto ho legei hēmin Mikron kai ou theōreite me, kai palin mikron kai opsesthe me? kai Hoti hypagō pros ton patera?

Eipan oun ek ton matheton autou pros allelous Ti estin touto ho legei hemin Mikron kai ou theoreite me, kai palin mikron kai opsesthe me? kai Hoti hypago pros ton patera?

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eipon oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti upagō pros ton patera

eipon oun ek tOn mathEtOn autou pros allElous ti estin touto o legei Emin mikron kai ou theOreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti upagO pros ton patera

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eipon oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egō upagō pros ton patera

eipon oun ek tOn mathEtOn autou pros allElous ti estin touto o legei Emin mikron kai ou theOreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egO upagO pros ton patera

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eipon oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egō upagō pros ton patera

eipon oun ek tOn mathEtOn autou pros allElous ti estin touto o legei Emin mikron kai ou theOreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egO upagO pros ton patera

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eipon oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egō upagō pros ton patera

eipon oun ek tOn mathEtOn autou pros allElous ti estin touto o legei Emin mikron kai ou theOreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egO upagO pros ton patera

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Westcott/Hort - Transliterated
eipan oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti upagō pros ton patera

eipan oun ek tOn mathEtOn autou pros allElous ti estin touto o legei Emin mikron kai ou theOreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti upagO pros ton patera

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eipan oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti upagō pros ton patera

eipan oun ek tOn mathEtOn autou pros allElous ti estin touto o legei Emin mikron kai ou theOreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti upagO pros ton patera

János 16:17 Hungarian: Karoli
Mondának azért az õ tanítványai közül egymásnak: Mi az, a mit nékünk mond: Egy kevés [idõ,] és nem láttok engem; és ismét egy kevés [idõ,] és megláttok majd engem; és: mert én az Atyához megyek?

La evangelio laŭ Johano 16:17 Esperanto
Iuj do el liaj discxiploj diris al aliaj:Kio estas cxi tio, kion li diras al ni:Mallongan tempon, kaj vi ne rigardas min; kaj denove mallongan tempon, kaj vi min vidos; kaj:CXar mi foriras al la Patro?

Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:17 Finnish: Bible (1776)
Niin muutamat hänen opetuslapsistansa puhuivat keskenänsä: mikä se on, kuin hän sanoo meille: vähän ajan perästä ja ette näe minua, ja taas vähän ajan perästä ja te näette minun, ja: minä menen Isän tykö?

Jean 16:17 French: Darby
Quelques-uns donc d'entre ses disciples se dirent les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci qu'il nous dit: Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, et: Parce que je m'en vais au Pere?

Jean 16:17 French: Louis Segond (1910)
Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: Que signifie ce qu'il nous dit: Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez? et: Parce que je vais au Père?

Jean 16:17 French: Martin (1744)
Et quelques-uns de ses Disciples dirent entre eux : qu'est-ce qu'il nous dit : dans peu de temps, vous ne me verrez point; et un peu de temps après vous me verrez, car je m'en vais à mon Père?

Johannes 16:17 German: Modernized
Da sprachen etliche unter seinen Jüngern untereinander: Was ist das, was er saget zu uns: Über ein so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, und daß ich zum Vater gehe?

Johannes 16:17 German: Luther (1912)
Da sprachen etliche unter seinen Jüngern untereinander: Was ist das, was er sagt zu uns: Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen; und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, und: Ich gehe zum Vater?

Johannes 16:17 German: Textbibel (1899)
Da sagten etliche von seinen Jüngern zu einander: was ist das, was er uns sagt: eine kleine Weile, so schauet ihr mich nicht, und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich sehen? und: ich gehe zum Vater?

Giovanni 16:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: Che cos’è questo che ci dice: "Fra poco non mi vedrete più"; e "Fra un altro poco mi vedrete"; e: "Perché me ne vo al Padre?"

Giovanni 16:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Laonde alcuni de’ suoi discepoli dissero gli uni agli altri: Che cosa è questo ch’egli ci dice: Fra poco voi non mi vedrete; e di nuovo: Fra poco mi vedrete? e: Perciocchè io me ne vo al Padre?

YOHANES 16:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berkatalah beberapa orang murid-Nya sama sendiri, "Apakah artinya yang dikatakan-Nya kepada kita: Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang Aku, dan lagi pula seketika sahaja, maka kamu akan melihat Aku? dan: Sebab Aku pergi kepada Bapa?"

John 16:17 Kabyle: NT
Dɣa kra seg inelmaden-is țmesteqsayen, qqaṛen : D acu i gebɣa a ɣ-d-yini mi i d-yeqqaṛ : « Kra n lweqt ur iyi tețwalim ara, kra n lweqt daɣen aț-țuɣalem a yi-twalim », neɣ mi ɣ-d yenna : «Ad ṛuḥeɣ ɣer Baba»?

요한복음 16:17 Korean
제자 중에서 서로 말하되 `우리에게 말씀하신바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라' 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이뇨 하고

Ioannes 16:17 Latin: Vulgata Clementina
Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invicem : Quid est hoc quod dicit nobis : Modicum, et non videbitis me ; et iterum modicum, et videbitis me, et quia vado ad Patrem ?

Sv. Jānis 16:17 Latvian New Testament
Tad daži Viņa mācekļi sacīja viens otram: Kas tas ir, ko Viņš mums saka: vēl neilgi, un jūs mani vairs neredzēsiet; un atkal - neilgu brīdi, un jūs mani redzēsiet, jo es eju pie Tēva?

Evangelija pagal Jonà 16:17 Lithuanian
Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: “Ką reiškia Jo pasakyti žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė­ir manęs nematysite, ir dar valandėlė­ir vėl mane pamatysite’ ir: ‘Aš pas Tėvą einu’?”

John 16:17 Maori
Na ka mea etahi o ana akonga tetahi ki tetahi, He aha tenei e mea nei ia ki a tatou, Taro ake, a e kore koutou e kite i ahau: a taro ake ano, ka kite koutou i ahau: me tenei, No te mea e haere ana ahau ki te Matua?

Johannes 16:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Nogen av hans disipler sa da til hverandre: Hvad er dette han sier til oss: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig; og: Jeg går til Faderen?

Juan 16:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: ``Un poco más, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis y ``Porque yo voy al Padre?

Juan 16:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces algunos de Sus discípulos se decían unos a otros: "¿Qué es esto que nos dice: 'Un poco más, y no Me verán, y de nuevo un poco, y Me verán' y 'Porque Yo voy al Padre'?"

Juan 16:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces algunos de sus discípulos dijeron entre ellos: ¿Qué es esto que nos dice: Un poco, y no me veréis; y otra vez, un poco, y me veréis, y: Porque yo voy al Padre?

Juan 16:17 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos á otros: ¿Qué es esto que nos dice: Un poquito, y no me veréis; y otra vez un poquito, y me veréis: y, por que yo voy al Padre?

Juan 16:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Aún un poquito, y no me veréis después ; y otra vez un poquito, y me veréis; y, porque yo voy al Padre?

João 16:17 Bíblia King James Atualizada Português
Então, alguns dos discípulos comentaram entre si: “O que Ele quer dizer com isto: ‘mais algum tempo e já não me vereis mais’ e ‘momentos depois, e me vereis de novo’ e ‘porque vou para o Pai’?”

João 16:17 Portugese Bible
Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns para os outros: Que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis; e outra vez um pouco, e ver-me-eis; e: Porquanto vou para o Pai?   

Ioan 16:17 Romanian: Cornilescu
La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: ,,Ce însemnează cuvintele acestea: ,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea;` şi: ,Apoi iarăş peste puţină vreme Mă veţi vedea?` Şi: ,Pentrucă Mă duc la Tatăl?``

От Иоанна 16:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?

От Иоанна 16:17 Russian koi8r
Тут [некоторые] из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?

John 16:17 Shuar New Testament
Nuyß ni unuiniamuri nuamtak aniniaisarmiayi "┐J· chichamsha warimpait? "Ishichik pujusrum Wßitkiashtatrume tura ataksha ishichik pujusrum Wßitkiattarme tura Aparuφ wΘajai" Tßtsuk.

Johannes 16:17 Swedish (1917)
Då sade några av hans lärjungar till varandra: »Vad är detta som han säger till oss: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig', så ock: 'Jag går till Fadern'?»

Yohana 16:17 Swahili NT
Hapo baadhi ya wanafunzi wake wakaulizana, "Ana maana gani anapotwambia: Bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona; na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona? Tena anasema: Kwa kuwa ninakwenda kwa Baba!"

Juan 16:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama?

Ǝlinjil wa n Yaxya 16:17 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar namannan wiyyad daɣ nǝttulab-net: «Ma imos almaɣna n awa danaɣ-inna da: A dawan-ǝgmǝdaɣ anay dǝffǝr alwaq wǝr nǝggǝt, mišan a di-tǝlǝsam anay daɣ adan wǝr nǝggǝt dǝffǝr adi? Ma imos deɣ almaɣna n Abba a ǝkke?

ยอห์น 16:17 Thai: from KJV
สาวกบางคนของพระองค์จึงพูดกันว่า "ที่พระองค์ตรัสกับเราว่า `อีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรา' และ `เพราะเราไปถึงพระบิดา' เหล่านี้หมายความว่าอะไร"

Yuhanna 16:17 Turkish
Öğrencilerinden bazıları birbirlerine, ‹‹Ne demek istiyor?›› diye sordular. ‹‹ ‹Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz› diyor. Ayrıca, ‹Çünkü Babaya gidiyorum› diyor.››

Йоан 16:17 Ukrainian: NT
Казали тоді деякі з учеників Його між собою: Що се, що каже нам: Трохи, і не будете видїти мене, а знов трохи, і побачите мене, і: Бо я йду до Отця?

John 16:17 Uma New Testament
Ingu' -ramo ana'guru-na, pai' ria-ra to momepekune', ra'uli': "Napa-die pai' na'uli' -taka: 'Hampai' -damo pai' uma-apa nihiloi. Hampai' wo'o-damo, nihilo wo'o-ama'? Napa wo'o pai' na'uli': 'Hilou-a hi Tuama-ku'?"

Giaêng 16:17 Vietnamese (1934)
Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao?

John 16:16
Top of Page
Top of Page