Jeremiah 34:17
New International Version
"Therefore this is what the LORD says: You have not obeyed me; you have not proclaimed freedom to your own people. So I now proclaim 'freedom' for you, declares the LORD--'freedom' to fall by the sword, plague and famine. I will make you abhorrent to all the kingdoms of the earth.

New Living Translation
"Therefore, this is what the LORD says: Since you have not obeyed me by setting your countrymen free, I will set you free to be destroyed by war, disease, and famine. You will be an object of horror to all the nations of the earth.

English Standard Version
“Therefore, thus says the LORD: You have not obeyed me by proclaiming liberty, every one to his brother and to his neighbor; behold, I proclaim to you liberty to the sword, to pestilence, and to famine, declares the LORD. I will make you a horror to all the kingdoms of the earth.

Berean Study Bible
Therefore this is what the LORD says: You have not obeyed Me; you have not proclaimed freedom, each man for his brother and for his neighbor. So now I proclaim freedom for you, declares the LORD—freedom to fall by sword, by plague, and by famine! I will make you a horror to all the kingdoms of the earth.

New American Standard Bible
"Therefore thus says the LORD, 'You have not obeyed Me in proclaiming release each man to his brother and each man to his neighbor. Behold, I am proclaiming a release to you,' declares the LORD, 'to the sword, to the pestilence and to the famine; and I will make you a terror to all the kingdoms of the earth.

King James Bible
Therefore thus saith the LORD; Ye have not hearkened unto me, in proclaiming liberty, every one to his brother, and every man to his neighbour: behold, I proclaim a liberty for you, saith the LORD, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be removed into all the kingdoms of the earth.

Holman Christian Standard Bible
"Therefore, this is what the LORD says: You have not obeyed Me by proclaiming freedom, each man for his brother and for his neighbor. I hereby proclaim freedom for you"--this is the LORD's declaration--"to the sword, to plague, and to famine! I will make you a horror to all the earth's kingdoms.

International Standard Version
"Therefore, this is what the LORD says: 'You haven't obeyed me by each of you proclaiming a release for your brothers and neighbors. Now I'm going to proclaim a release for you,' declares the LORD, 'a release to the sword, to plague, and to famine, and I'll make you a horrifying sight to all the kingdoms of the earth.

NET Bible
So I, the LORD, say: "You have not really obeyed me and granted freedom to your neighbor and fellow countryman. Therefore, I will grant you freedom, the freedom to die in war, or by starvation or disease. I, the LORD, affirm it! I will make all the kingdoms of the earth horrified at what happens to you.

GOD'S WORD® Translation
"This is what the LORD says: You didn't obey me. You haven't freed your relatives and neighbors. Now I am going to free you," declares the LORD. "I will free you to die in wars, plagues, and famines. I will make all the kingdoms of the world horrified at the thought of you.

Jubilee Bible 2000
Therefore thus hath the LORD said: Ye have not hearkened unto me, in proclaiming liberty, each one to his brother and each man to his neighbour; behold, I proclaim a liberty for you, said the LORD, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be removed into all the kingdoms of the earth.

King James 2000 Bible
Therefore thus says the LORD; You have not hearkened unto me, in proclaiming liberty, everyone to his brother, and every man to his neighbor: behold, I proclaim a liberty for you, says the LORD, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be removed into all the kingdoms of the earth.

American King James Version
Therefore thus said the LORD; You have not listened to me, in proclaiming liberty, every one to his brother, and every man to his neighbor: behold, I proclaim a liberty for you, said the LORD, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be removed into all the kingdoms of the earth.

American Standard Version
Therefore thus saith Jehovah: ye have not hearkened unto me, to proclaim liberty, every man to his brother, and every man to his neighbor: behold, I proclaim unto you a liberty, saith Jehovah, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be tossed to and fro among all the kingdoms of the earth.

Douay-Rheims Bible
Therefore thus saith the Lord: You have not hearkened to me, in proclaiming liberty every man to his brother and every man to his friend: behold I proclaim a liberty for you, saith the Lord, to the sword, to the pestilence, and to the famine: and I will cause you to be removed to all the kingdoms of the earth.

Darby Bible Translation
Therefore thus saith Jehovah: Ye have not hearkened unto me, in proclaiming liberty, every man to his brother, and every man to his neighbour: behold, I proclaim a liberty for you, saith Jehovah, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will give you over to be driven hither and thither among all the kingdoms of the earth.

English Revised Version
Therefore thus saith the LORD: Ye have not hearkened unto me, to proclaim liberty, every man to his brother, and every man to his neighbour: behold, I proclaim unto you a liberty, saith the LORD, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be tossed to and fro among all the kingdoms of the earth.

Webster's Bible Translation
Therefore thus saith the LORD; Ye have not hearkened to me, in proclaiming liberty, every one to his brother, and every man to his neighbor: behold, I proclaim a liberty for you, saith the LORD, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be removed into all the kingdoms of the earth.

World English Bible
Therefore thus says Yahweh: you have not listened to me, to proclaim liberty, every man to his brother, and every man to his neighbor: behold, I proclaim to you a liberty, says Yahweh, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you to be tossed back and forth among all the kingdoms of the earth.

Young's Literal Translation
'Therefore, thus said Jehovah: Ye have not hearkened unto Me to proclaim freedom, each to his brother, and each to his neighbour; lo, I am proclaiming to you liberty -- an affirmation of Jehovah -- unto the sword, unto the pestilence, and unto the famine, and I have given you for a trembling to all kingdoms of the earth.

Jeremia 34:17 Afrikaans PWL
daarom, so sê יהוה: ‘Júlle het nie na My geluister om vrylating aan te kondig, elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie. Let op, Ek kondig ’n vrylating aan vir jou,’ verklaar יהוה, ‘tot die swaard, die pes en die hongersnood en Ek sal van julle ’n verskrikking maak vir al die koninkryke van die aarde.

Jeremia 34:17 Albanian
Prandaj kështu thotë Zoti: "Ju nuk më jeni bindur duke shpallur secili lirinë e vëllait të tij dhe e të të afërmit të tij. Tani ja, unë ju shpall lirinë", thotë Zoti, "për shpatën, për murtajën dhe për urinë dhe do t'ju braktis që t'ju keqtrajtojnë në të gjitha mbretëritë e dheut.

ﺃﺭﻣﻴﺎء 34:17 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك هكذا قال الرب. انتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد الى اخيه وكل واحد الى صاحبه. هانذا انادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوبإ والجوع واجعلكم قلقا لكل ممالك الارض.

Dyr Ierymies 34:17 Bavarian
Drum sait dyr Trechtein: Ös habtß myr nit gfolgt, und kainer haat seinn Stammsbruedern und Naahstn wirklich geen laassn. Guet, wenntß is yso habn wolltß: Ietz laaß enk +i frei, aushin eyn n Krieg, de Pest und eyn n Hunger; und i mach enk zo aynn Man-Man für allsand Lönder auf dyr Welt.

Еремия 34:17 Bulgarian
Затова така казва Господ: Вие не Ме послушахте да прогласите освобождение всеки на брата си и всеки на ближния си; ето, казва Господ, Аз прогласявам против вас свобода на ножа, на мора и на глада; и ще ви предам да бъдете тласкани по всичките царства на света.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「所以耶和華如此說:你們沒有聽從我,各人向弟兄、鄰舍宣告自由,看哪,我向你們宣告一樣自由,就是使你們自由於刀劍、饑荒、瘟疫之下,並且使你們在天下萬國中拋來拋去。這是耶和華說的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“所以耶和华如此说:你们没有听从我,各人向弟兄、邻舍宣告自由,看哪,我向你们宣告一样自由,就是使你们自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下,并且使你们在天下万国中抛来抛去。这是耶和华说的。

耶 利 米 書 34:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 耶 和 華 如 此 說 : 你 們 沒 有 聽 從 我 , 各 人 向 弟 兄 鄰 舍 宣 告 自 由 。 看 哪 ! 我 向 你 們 宣 告 一 樣 自 由 , 就 是 使 你 們 自 由 於 刀 劍 、 饑 荒 、 瘟 疫 之 下 , 並 且 使 你 們 在 天 下 萬 國 中 拋 來 拋 去 。 這 是 耶 和 華 說 的 。

耶 利 米 書 34:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 耶 和 华 如 此 说 : 你 们 没 有 听 从 我 , 各 人 向 弟 兄 邻 舍 宣 告 自 由 。 看 哪 ! 我 向 你 们 宣 告 一 样 自 由 , 就 是 使 你 们 自 由 於 刀 剑 、 饥 荒 、 瘟 疫 之 下 , 并 且 使 你 们 在 天 下 万 国 中 抛 来 抛 去 。 这 是 耶 和 华 说 的 。

Jeremiah 34:17 Croatian Bible
Zato ovako govori Jahve: Vi me ne poslušaste da proglasite slobodu subratu svojemu i bližnjemu. I zato, evo, i ja proglašavam protiv vas slobodu - riječ je Jahvina - maču, kugi i gladi, i učinit ću vas strašilom svim kraljevstvima zemlje.

Jermiáše 34:17 Czech BKR
Protož takto praví Hospodin: Vy neuposlechli jste mne, abyste vyhlásili svobodu jeden každý bratru svému, a jeden každý bližnímu svému, aj, já vyhlašuji proti vám svobodu, dí Hospodin, meči, moru a hladu, a vydám vás ku posmýkání po všech královstvích země.

Jeremias 34:17 Danish
Derfor, saa siger HERREN: Da I ikke hørte mig og udraabte Frigivelse, hver for sin Broder og hver for sin Næste, vil jeg nu udraabe Frigivelse for eder, lyder det fra HERREN, saa I hjemfalder til Sværd, Pest og Hunger, og jeg vil gøre eder til Rædsel for alle Jordens Riger.

Jeremia 34:17 Dutch Staten Vertaling
Daarom zegt de HEERE alzo: Gijlieden hebt naar Mij niet gehoord, om vrijheid uit te roepen, een iegelijk voor zijn broeder, en een iegelijk voor zijn naaste; ziet, zo roep Ik uit tegen ulieden, spreekt de HEERE, een vrijheid ten zwaarde, ter pestilentie, en ten honger, en zal u overgeven ter beroering allen koninkrijken der aarde.

Swete's Septuagint
καὶ ἄνθρωπος ἦν προφητεύων τῷ ὀνόματι Κυρίου, Οὐρείας υἱὸς Σαμαίου ἐκ Καριαθιαρείμ, καὶ ἐπροφήτευσεν περὶ τῆς γῆς ταύτης κατὰ πάντας τοὺς λόγους Ἰερεμίου.

Westminster Leningrad Codex
לָכֵן֮ כֹּה־אָמַ֣ר יְהוָה֒ אַתֶּם֙ לֹֽא־שְׁמַעְתֶּ֣ם אֵלַ֔י לִקְרֹ֣א דְרֹ֔ור אִ֥ישׁ לְאָחִ֖יו וְאִ֣ישׁ לְרֵעֵ֑הוּ הִנְנִ֣י קֹרֵא֩ לָכֶ֨ם דְּרֹ֜ור נְאֻם־יְהוָ֗ה אֶל־הַחֶ֙רֶב֙ אֶל־הַדֶּ֣בֶר וְאֶל־הָרָעָ֔ב וְנָתַתִּ֤י אֶתְכֶם֙ [לִזְוָעָה כ] (לְזַעֲוָ֔ה ק) לְכֹ֖ל מַמְלְכֹ֥ות הָאָֽרֶץ׃

WLC (Consonants Only)
לכן כה־אמר יהוה אתם לא־שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם־יהוה אל־החרב אל־הדבר ואל־הרעב ונתתי אתכם [לזועה כ] (לזעוה ק) לכל ממלכות הארץ׃

Aleppo Codex
יז לכן כה אמר יהוה אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם יהוה אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה (לזעוה) לכל ממלכות הארץ

Jeremiás 34:17 Hungarian: Karoli
Azért ezt mondja az Úr: Ti nem hallgattatok reám, hogy kiki szabadságot hirdessen az õ atyjafiának és kiki az õ felebarátjának. Ímé, én hirdetek néktek szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a döghalálra és az éhségre, és odaadlak titeket e föld minden országainak útálatára.

Jeremia 34:17 Esperanto
Tial tiele diras la Eternulo:Vi ne obeis Min, ke vi proklamu liberecon cxiu al sia frato kaj unu al la alia; jen Mi proklamas koncerne vin liberecon al la glavo, pesto, kaj malsato, kaj Mi faros vin objekto de teruro por cxiuj regnoj de la tero.

JEREMIA 34:17 Finnish: Bible (1776)
Sentähden sanoo Herra näin: ettette kuulleet minua, että teidän piti kuuluttaman vapautta, jokainen veljellensä ja lähimmäisellensä; katso, niin minä kuulutan teille vapauden miekkaan, ruttoon ja nälkään, ja panen teidät kulkiaksi kaikissa valtakunnissa maan päällä.

Jérémie 34:17 French: Darby
C'est pourquoi, ainsi dit l'Eternel: Vous ne m'avez point ecoute pour proclamer la liberte chacun à son frere, et chacun à son prochain; voici, je proclame, dit l'Eternel, la liberte contre vous à l'epee, à la peste, et à la famine; et je vous livrerai pour etre chasses çà et là par tous les royaumes de la terre.

Jérémie 34:17 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: Vous ne m'avez point obéi, en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Eternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre.

Jérémie 34:17 French: Martin (1744)
C'est pourquoi ainsi a dit l'Eternel : vous ne m'avez point écouté pour publier la liberté chacun à son frère, et chacun à son prochain; voici, je m'en vais publier, dit l'Eternel, la liberté contre vous à l'épée, à la peste, et à la famine ; et je vous livrerai pour être transportés par tous les Royaumes de la terre.

Jeremia 34:17 German: Modernized
Darum spricht der HERR also: Ihr gehorchet mir nicht, daß ihr ein Freijahr ausriefet, ein jeglicher seinem Bruder und seinem Nächsten; siehe, so rufe ich, spricht der HERR, euch ein Freijahr aus zum Schwert, zur Pestilenz, zum Hunger und will euch in keinem Königreich auf Erden bleiben lassen.

Jeremia 34:17 German: Luther (1912)
Darum spricht der HERR also: Ihr gehorchtet mir nicht, daß ihr ein Freijahr ausriefet ein jeglicher seinem Bruder und seinem Nächsten; siehe, so rufe ich, spricht der HERR, euch ein Freijahr aus zum Schwert, zur Pestilenz, zum Hunger, und will euch in keinem Königreich auf Erden bleiben lassen.

Jeremia 34:17 German: Textbibel (1899)
Darum spricht Jahwe also: Ihr habt nicht auf mich gehört, als es sich darum handelte, für einander und einer für den andern Freiheit auszurufen, - so will nun ich Freiheit für euch ausrufen, ist der Spruch Jahwes, zur Preisgabe an das Schwert, an die Pest und an den Hunger, und will euch zu einem Schreckbilde für alle Königreiche der Erde machen

Geremia 34:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò, così parla l’Eterno: Voi non mi avete ubbidito proclamando l’emancipazione ciascuno al suo fratello e ciascuno al suo prossimo; ecco: io proclamo la vostra emancipazione, dice l’Eterno, per andare incontro alla spada, alla peste e alla fame, e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra.

Geremia 34:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, così ha detto il Signore: Voi non mi avete ubbidito, per bandir libertà ciascuno al suo fratello, e ciascuno al suo prossimo; ecco, io vi bandisco libertà, dice il Signore, alla spada, alla pestilenza, ed alla fame; e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra.

YEREMIA 34:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu, demikianlah firman Tuhan: Tegal tiada kamu mendengar akan Daku akan berseru-serukan kemerdekaan, masing-masing bagi saudaranya dan masing-masing bagi kawannya, bahwasanya sebab itu demikianlah firman Tuhan: Akupun akan berseru-serukan suatu kemerdekaan bagi kamu, akan pedang dan akan bala sampar dan akan bala kelaparan, dan Aku menjadikan kamu kelak akan suatu perkara yang hebat bagi segala kerajaan di bumi.

예레미아 34:17 Korean
그러므로 나 여호와가 이같이 말하노라 너희가 나를 듣지 아니하고 각기 형제와 이웃에게 자유를 선언한 것을 실행치 아니하였은즉 내가 너희에게 자유를 선언하여 너희를 칼과 염병과 기근에 붙이리라 나 여호와의 말이니라 내가 너희를 세계 열방 중에 흩어지게 할 것이며

Ieremias 34:17 Latin: Vulgata Clementina
Propterea hæc dicit Dominus : Vos non audistis me, ut prædicaretis libertatem unusquisque fratri suo et unusquisque amico suo : ecce ego prædico vobis libertatem, ait Dominus, ad gladium, ad pestem, et ad famem, et dabo vos in commotionem cunctis regnis terræ.

Jeremijo knyga 34:17 Lithuanian
Kadangi jūs neklausėte manęs ir nesuteikėte laisvės broliui ir artimui, Aš išlaisvinu jus kardui, marui ir badui. Aš išsklaidysiu jus visose žemės karalystėse.

Jeremiah 34:17 Maori
Mo reira ko te kupu tenei a Ihowa; Kihai koutou i rongo ki ahau, ki te karanga i te haere noa atu ki tona teina, ki tona tuakana, ki tona hoa, ki tona hoa: nana, maku e karanga ki a koutou he haere noa atu, e aita Ihowa, ma te hoari, ma te mate uruta, ma te matekai; a ka meinga koutou e ahau kia poipoia haeretia i waenganui i nga kingitanga katoa o te whenua.

Jeremias 34:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor sier Herren så: I har ikke hørt på mig og ropt ut frihet, hver for sin bror og hver for sin næste; se, jeg roper ut frihet for eder*, sier Herren, så I overgis til sverdet, pesten og hungeren, og jeg lar eder bli mishandlet av alle jordens riker.

Jeremías 34:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, así dice el SEÑOR: ``Vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, proclamo contra vosotros libertad--declara el SEÑOR-- ``a la espada, a la pestilencia y al hambre; y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra.

Jeremías 34:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por tanto, así dice el SEÑOR: 'Ustedes no Me han obedecido, al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Por eso proclamo contra ustedes libertad,' declara el SEÑOR 'a la espada, a la pestilencia y al hambre; y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra.

Jeremías 34:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto, así dice Jehová: Vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a espada y a pestilencia, y a hambre; y haré que seáis removidos a todos los reinos de la tierra.

Jeremías 34:17 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad á su hermano, y cada uno á su compañero: he aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, á cuchillo y á pestilencia, y á hambre; y os pondré en remoción á todos lo

Jeremías 34:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto, así dijo el SEÑOR: Vosotros no me oísteis a mí en promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero: he aquí que yo os promulgo libertad, dijo el SEÑOR, a cuchillo y a pestilencia, y a hambre; y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra.

Jeremias 34:17 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, assim determina Yahweh: “Vós não destes a devida atenção a mim, para concederdes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esse motivo, eis que Eu mesmo proclamo a total liberdade dos cativos!”, declara o SENHOR, “por intermédio da guerra, da peste e da fome! Farei de vós um objeto de horror e vexame, exposto diante de todos os reinos da terra!

Jeremias 34:17 Portugese Bible
Portanto assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome; e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra.   

Ieremia 34:17 Romanian: Cornilescu
,,De aceea aşa vorbeşte Domnul: ,Nu M'aţi ascultat ca să vestiţi slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc împotriva voastră, zice Domnul, slobozenia săbiei, ciumii şi foametei, şi vă voi face de pomină printre toate împărăţiile pămîntului.

Иеремия 34:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас наозлобление во все царства земли;

Иеремия 34:17 Russian koi8r
Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли;

Jeremia 34:17 Swedish (1917)
Därför säger HERREN så: I haven icke hört på mig och utropat frihet var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger HERREN, för eder frihet att hemfalla åt svärd, pest och hungersnöd; ja, jag skall göra eder till en varnagel för alla riken på jorden.

Jeremiah 34:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Kayo'y hindi nangakinig sa akin, na magtanyag ng kalayaan bawa't isa sa kaniyang kapatid, at bawa't isa sa kaniyang kapuwa: narito, ako'y nagtatanyag sa inyo ng kalayaan, sabi ng Panginoon, sa tabak, sa salot, o sa kagutom; at akin kayong ihahagis na paroo't parito sa lahat ng kaharian sa lupa.

เยเรมีย์ 34:17 Thai: from KJV
เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายมิได้เชื่อฟังเราด้วยการป่าวร้องเรื่องอิสรภาพต่อพี่น้องและเพื่อนบ้านของตน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราป่าวร้องว่า เจ้าทั้งหลายเป็นอิสระต่อดาบ ต่อโรคระบาด และต่อการกันดารอาหาร เราจะกระทำเจ้าให้ย้ายไปอยู่ในบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก

Yeremya 34:17 Turkish
‹‹Bu nedenle RAB diyor ki, İbrani köle kardeşlerinizi, yurttaşlarınızı özgür bırakmayarak beni dinlemediniz. Şimdi ben size ‹özgürlük› -kılıç, kıtlık ve salgın hastalıkla yok olmanız için ‹özgürlük›- ilan edeceğim, diyor RAB. Sizi dünyadaki bütün krallıklara dehşet verici bir örnek yapacağım.

Gieâ-reâ-mi 34:17 Vietnamese (1934)
Vậy nên, Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã chẳng nghe ta, mỗi người rao cho anh em mình, kẻ lân cận mình được tự do. Ðức Giê-hô-va phán: Nầy, ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném lại giữa các nước thế gian.

Jeremiah 34:16
Top of Page
Top of Page