1 Timothy 4:16
New International Version
Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.

New Living Translation
Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you.

English Standard Version
Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers.

Berean Study Bible
Pay close attention to your life and to your teaching. Persevere in these things, for by so doing you will save both yourself and those who hear you.

New American Standard Bible
Pay close attention to yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you.

King James Bible
Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.

Holman Christian Standard Bible
Pay close attention to your life and your teaching; persevere in these things, for by doing this you will save both yourself and your hearers.

International Standard Version
Pay close attention to your life and your teaching. Persevere in these things, because if you do so, you will save both yourself and those who listen to you.

NET Bible
Be conscientious about how you live and what you teach. Persevere in this, because by doing so you will save both yourself and those who listen to you.

Aramaic Bible in Plain English
Pay attention to your soul and to your teachings; persevere in them, for when you do these things you will bring life to your soul and to those who hear you.

GOD'S WORD® Translation
Focus on your life and your teaching. Continue to do what I've told you. If you do this, you will save yourself and those who hear you.

Jubilee Bible 2000
Take heed unto thyself and unto the doctrine; be diligent in this, for in doing so thou shalt both save thyself and those that hear thee.

King James 2000 Bible
Take heed unto yourself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this you shall both save yourself, and them that hear you.

American King James Version
Take heed to yourself, and to the doctrine; continue in them: for in doing this you shall both save yourself, and them that hear you.

American Standard Version
Take heed to thyself, and to thy teaching. Continue in these things; for in doing this thou shalt save both thyself and them that hear thee.

Douay-Rheims Bible
Take heed to thyself and to doctrine: be earnest in them. For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee.

Darby Bible Translation
Give heed to thyself and to the teaching; continue in them; for, doing this, thou shalt save both thyself and those that hear thee.

English Revised Version
Take heed to thyself, and to thy teaching. Continue in these things; for in doing this thou shalt save both thyself and them that hear thee.

Webster's Bible Translation
Take heed to thyself and to thy doctrine; continue in them: for in doing this thou wilt both save thyself, and them that hear thee.

Weymouth New Testament
Be on your guard as to yourself and your teaching. Persevere in these things; for by doing this you will make certain your own salvation and that of your hearers.

World English Bible
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.

Young's Literal Translation
take heed to thyself, and to the teaching; remain in them, for this thing doing, both thyself thou shalt save, and those hearing thee.

1 Timotheus 4:16 Afrikaans PWL
Gee aandag aan jouself en jou leer en volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy en dié wat jou hoor, lewe. maar versoek hom soos ’n vader, die wat jonk is, soos jou broers,

1 Timoteut 4:16 Albanian
Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 4:16 Arabic: Smith & Van Dyke
لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. لانك اذا فعلت هذا تخلّص نفسك والذين يسمعونك ايضا

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4:16 Armenian (Western): NT
Ուշադի՛ր եղիր դուն քեզի ու վարդապետութեան, եւ մի՛շտ յարատեւէ ատոնց մէջ. քանի որ այդպէս ընելով՝ պիտի փրկես թէ՛ քեզ, թէ՛ քեզ լսողները:

1 Timotheogana. 4:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gogoa emoc eure buruäri eta doctrinari: perseuera eçac gauça hautan: ecen baldin haur badaguic, eure buruä duc saluaturen eta hiri behatzen çaizquianac.

Dyr Timyteus A 4:16 Bavarian
Acht auf di; und schau, däßst an dyr Leer fösthaltst! Wennst +dös tuest, dann röttst di und allsand, wo auf deine Worter lusternd.

1 Тимотей 4:16 Bulgarian
Внимавай на себе си и на поучението [си], постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你要留意自己和自己的教導,在這些事上要有恆心,因為這樣做,不但能救你自己,也能救那些聽從你的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你要留意自己和自己的教导,在这些事上要有恒心,因为这样做,不但能救你自己,也能救那些听从你的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你要謹慎自己和自己的教訓,要在這些事上恆心,因為這樣行,又能救自己,又能救聽你的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你要谨慎自己和自己的教训,要在这些事上恒心,因为这样行,又能救自己,又能救听你的人。

提 摩 太 前 書 4:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 要 謹 慎 自 己 和 自 己 的 教 訓 , 要 在 這 些 事 上 恆 心 ; 因 為 這 樣 行 , 又 能 救 自 己 , 又 能 救 聽 你 的 人 。

提 摩 太 前 書 4:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 要 谨 慎 自 己 和 自 己 的 教 训 , 要 在 这 些 事 上 恒 心 ; 因 为 这 样 行 , 又 能 救 自 己 , 又 能 救 听 你 的 人 。

Prva poslanica Timoteju 4:16 Croatian Bible
Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.

První Timoteovi 4:16 Czech BKR
Budiž sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.

1 Timoteus 4:16 Danish
Giv Agt paa dig selv og paa Undervisningen: hold ved dermed; thi naar du gør dette, skal du frelse baade dig selv og dem, som høre dig.

1 Timotheüs 4:16 Dutch Staten Vertaling
Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

Westcott and Hort 1881
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ. Ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

Greek Orthodox Church 1904
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

Tischendorf 8th Edition
ἐπέχω σεαυτοῦ καί ὁ διδασκαλία ἐπιμένω αὐτός οὗτος γάρ ποιέω καί σεαυτοῦ σώζω καί ὁ ἀκούω σύ

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ. ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

Stephanus Textus Receptus 1550
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια. επιμενε αυτοις· τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia, epimene autois; touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou.

epeche seauto kai te didaskalia, epimene autois; touto gar poion kai seauton soseis kai tous akouontas sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia; epimene autois; touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou.

epeche seauto kai te didaskalia; epimene autois; touto gar poion kai seauton soseis kai tous akouontas sou.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

epeche seautO kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai seauton sOseis kai tous akouontas sou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

epeche seautO kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai seauton sOseis kai tous akouontas sou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

epeche seautO kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai seauton sOseis kai tous akouontas sou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

epeche seautO kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai seauton sOseis kai tous akouontas sou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:16 Westcott/Hort - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

epeche seautO kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai seauton sOseis kai tous akouontas sou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

epeche seautO kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai seauton sOseis kai tous akouontas sou

1 Timóteushoz 4:16 Hungarian: Karoli
Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

Al Timoteo 1 4:16 Esperanto
Zorgu pri vi mem kaj pri via instruo. Persistu en tio; cxar, tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin auxskultas.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 4:16 Finnish: Bible (1776)
Ota itsestäs vaari ja opista, pysy alati näissä; sillä jos sinä sen teet, niin sinä itses autuaaksi saatat ja ne, jotka sinua kuulevat.

1 Timothée 4:16 French: Darby
Sois attentif à toi-meme et à l'enseignement; persevere dans ces choses, car en faisant ainsi tu te sauveras toi-meme et ceux qui t'ecoutent.

1 Timothée 4:16 French: Louis Segond (1910)
Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.

1 Timothée 4:16 French: Martin (1744)
Prends garde à toi, et à la doctrine, persévère en ces choses, car en faisant cela tu te sauveras, et ceux qui t'écoutent.

1 Timotheus 4:16 German: Modernized
Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen, und die dich hören.

1 Timotheus 4:16 German: Luther (1912)
Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken. Denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören.

1 Timotheus 4:16 German: Textbibel (1899)
Achte auf dich und die Lehre, laß nicht davon: thust du das, so wirst du dich retten, und die welche dich hören.

1 Timoteo 4:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Bada a te stesso e all’insegnamento; persevera in queste cose, perché, facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.

1 Timoteo 4:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Attendi a te stesso, e alla dottrina; persevera in queste cose; perciocchè, facendo questo, salverai te stesso, e coloro che ti ascoltano.

1 TIM 4:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ingatlah akan dirimu dan akan pengajaranmu; bertekunlah di dalam hal ini, karena di dalam mengerjakan ini engkau akan selamat, baik dirimu sendiri baik orang yang mendengar engkau.

1 Timothy 4:16 Kabyle: NT
?ader ɣef yiman-ik d wayen i tesselmadeḍ i wiyaḍ, ma tkemmleḍ akken, d leslak ara d-tawiḍ i keččini akk-d wid i k-yesmeḥsisen.

디모데전서 4:16 Korean
네가 네 자신과 가르침을 삼가 이 일을 계속하라 이것을 행함으로 네 자신과 네게 듣는 자를 구원하리라

I Timotheum 4:16 Latin: Vulgata Clementina
Attende tibi, et doctrinæ : insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.

Timotejam 1 4:16 Latvian New Testament
Esi nomodā par sevi un par mācību, turies pie tās! Jo tu, tā darīdams, izglābsi pats sevi un tos, kas tevi klausās.

Pirmasis laiðkas Timotiejui 4:16 Lithuanian
Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame. Taip išgelbėsi save ir savo klausytojus.

1 Timothy 4:16 Maori
Kia mahara ki a koe ano, ki te whakaakoranga hoki: kia u ki enei mea: ki te mea hoki koe i tenei, ka whakaora koe i a koe ano, i te hunga ano hoki e whakarongo ana ki a koe.

1 Timoteus 4:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig.

1 Timoteo 4:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan.

1 Timoteo 4:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan.

1 Timoteo 4:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.

1 Timoteo 4:16 Spanish: Reina Valera 1909
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, á ti mismo salvarás y á los que te oyeren.

1 Timoteo 4:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen.

1 timóteo 4:16 Bíblia King James Atualizada Português
Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos.

1 timóteo 4:16 Portugese Bible
Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.   

1 Timotei 4:16 Romanian: Cornilescu
Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mîntui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.

1-е Тимофею 4:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.

1-е Тимофею 4:16 Russian koi8r
Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.

1 Timothy 4:16 Shuar New Testament
T·ramna nusha tura unuiniamna nusha pΘnker Wßinmamkata. Nu T·ratin pimpikiip. Nu T·rakmeka uwemprattame amesha tura ujainiam nusha uwemtikrattame.

1 Timotheosbrevet 4:16 Swedish (1917)
Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig.

1 Timotheo 4:16 Swahili NT
Angalia sana mambo yako mwenyewe, na mafundisho yako. Endelea kufanya hayo maana ukifanya hivyo utajiokoa mwenyewe na wale wanaokusikiliza.

1 Kay Timoteo 4:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Timotay 4:16 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝssǝn daɣ man-nak, tǝssǝna ǝnta da daɣ aratan win tǝsassaɣra, ad wǝr tammazzaya d igi n adi. As tǝtaggaɣ adi, ad tassafsaɣ iman-nak, tassafsa deɣ aytedan win dak-sasamnen.

1 ทิโมธี 4:16 Thai: from KJV
จงระวังตัวท่านและคำสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้

1 Timoteos 4:16 Turkish
Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.

1 Тимотей 4:16 Ukrainian: NT
Пильнуй себе і науки; пробувай у сьому; се бо роблячи, і сам спасеш ся і ті, що слухають тебе.

1 Timothy 4:16 Uma New Testament
Jagai po'ingku-nu, pai' jagai wo'o tudui' -nu. Tida-ko mpobago hawe'ea toe, apa' ngkai toe mpai' mporata-ko kalompea', wae wo'o tauna to mpo'epe tudui' -nu.

1 Ti-moâ-theâ 4:16 Vietnamese (1934)
Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.

1 Timothy 4:15
Top of Page
Top of Page