1 John 1:1
New International Version
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched--this we proclaim concerning the Word of life.

New Living Translation
We proclaim to you the one who existed from the beginning, whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the Word of life.

English Standard Version
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life—

Berean Study Bible
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we have gazed upon and touched with our own hands—this is the Word of life.

New American Standard Bible
What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the Word of Life--

King James Bible
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

Holman Christian Standard Bible
What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have observed and have touched with our hands, concerning the Word of life--

International Standard Version
What existed from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we observed and touched with our own hands—this is the Word of life!

NET Bible
This is what we proclaim to you: what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and our hands have touched (concerning the word of life--

Aramaic Bible in Plain English
We evangelize to you that which was from the beginning, that which we have heard and we have seen, that which we have perceived with our eyes and we have touched with our hands- him who is The Word of Life.

GOD'S WORD® Translation
The Word of life existed from the beginning. We have heard it. We have seen it. We observed and touched it.

Jubilee Bible 2000
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life

King James 2000 Bible
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

American King James Version
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked on, and our hands have handled, of the Word of life;

American Standard Version
That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we beheld, and our hands handled, concerning the Word of life

Douay-Rheims Bible
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the word of life:

Darby Bible Translation
That which was from [the] beginning, that which we have heard, which we have seen with our eyes; that which we contemplated, and our hands handled, concerning the word of life;

English Revised Version
That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we beheld, and our hands handled, concerning the Word of life

Webster's Bible Translation
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the word of life;

Weymouth New Testament
That which was from the beginning, which we have listened to, which we have seen with our own eyes, and our own hands have handled concerning the Word of Life--

World English Bible
That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we saw, and our hands touched, concerning the Word of life

Young's Literal Translation
That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we did behold, and our hands did handle, concerning the Word of the Life --

1 Johannes 1:1 Afrikaans PWL
Ons het aan julle die goeie boodskap verkondig van Hom wat vanaf die aanvang was, Hy vir Wie ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien en ervaar het en met ons hande aangeraak het; Hy wat die Boodskap van Lewe is.

1 Gjonit 1:1 Albanian
Atë që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pamë me sytë tanë, atë që vështruam dhe që duart tona e prekën lidhur me Fjalën e jetës

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 1:1 Arabic: Smith & Van Dyke
الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:1 Armenian (Western): NT
Կեանքի Խօսքին մասին - որ սկիզբէն էր, որ մենք լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, որ դիտեցինք ու մեր ձեռքերը շօշափեցին.

1 S. Ioannec. 1:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
HATSEAN-DANIC cena, ençun vkan duguna, gure beguiéz ikussi vkan duguna, contemplatu vkan duguna, eta gure escuéc hunqui vkan dutena vicitzeco Hitzaz.

Dyr Johanns A 1:1 Bavarian
Iem haat s allweil schoon göbn. Mir habnd n selber ghoert und habnd n gseghn mit aigne Augn. Anschaun habn myr n künnen und anglangen mit de aignen Höndd. Er ist s Wort, ist s Löbn.

1 Йоаново 1:1 Bulgarian
Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота,-

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有關生命之道,是從太初就有的,是我們所聽到、所親眼看到、所觀察過、又親手摸過的——

中文标准译本 (CSB Simplified)
有关生命之道,是从太初就有的,是我们所听到、所亲眼看到、所观察过、又亲手摸过的——

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
論到從起初原有的生命之道,就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
论到从起初原有的生命之道,就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。

約 翰 一 書 1:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
論 到 從 起 初 原 有 的 生 命 之 道 , 就 是 我 們 所 聽 見 、 所 看 見 、 親 眼 看 過 、 親 手 摸 過 的 。

約 翰 一 書 1:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
论 到 从 起 初 原 有 的 生 命 之 道 , 就 是 我 们 所 听 见 、 所 看 见 、 亲 眼 看 过 、 亲 手 摸 过 的 。

Prva Ivanova poslanica 1:1 Croatian Bible
Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu -

První Janův 1:1 Czech BKR
Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli, a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly, o slovu života,

1 Johannes 1:1 Danish
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —

1 Johannes 1:1 Dutch Staten Vertaling
Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;

Nestle Greek New Testament 1904
Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς,—

Westcott and Hort 1881
Ο ΗΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ο ΗΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς.

Greek Orthodox Church 1904
Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς·

Tischendorf 8th Edition
ὅς εἰμί ἀπό ἀρχή ὅς ἀκούω ὅς ὁράω ὁ ὀφθαλμός ἡμᾶς ὅς θεάομαι καί ὁ χείρ ἡμᾶς ψηλαφάω περί ὁ λόγος ὁ ζωή

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς

Stephanus Textus Receptus 1550
Ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαμεν ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης

Stephanus Textus Receptus 1550
ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ο ην απ αρχης, ο ακηκοαμεν, ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων, ο εθεασαμεθα, και αι χειρες ημων εψηλαφησαν, περι του λογου της ζωης

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
HO ēn ap’ archēs, ho akēkoamen, ho heōrakamen tois ophthalmois hēmōn, ho etheasametha kai hai cheires hēmōn epsēlaphēsan, peri tou Logou tēs zōēs,—

HO en ap’ arches, ho akekoamen, ho heorakamen tois ophthalmois hemon, ho etheasametha kai hai cheires hemon epselaphesan, peri tou Logou tes zoes,—

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
O ĒN AP' ARCHĒS, ho akēkoamen, ho heōrakamen tois ophthalmois hēmōn, ho etheasametha kai hai cheires hēmōn epsēlaphēsan, peri tou logou tēs zōēs,

O eN AP' ARCHeS, ho akekoamen, ho heorakamen tois ophthalmois hemon, ho etheasametha kai hai cheires hemon epselaphesan, peri tou logou tes zoes,

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:1 Westcott/Hort - Transliterated
o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs

1 János 1:1 Hungarian: Karoli
A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk , a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjérõl.

De Johano 1 1:1 Esperanto
Tion, kio estis de la komenco, kion ni auxdis, kion ni vidis per niaj propraj okuloj, kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis, koncerne la Vorton de vivo

Toinen Johanneksen kirje 1:1 Finnish: Bible (1776)
Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta,

1 Jean 1:1 French: Darby
Ce qui etait des le commencement, ce que vous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemple et que nos mains ont touche, concernant la parole de la vie

1 Jean 1:1 French: Louis Segond (1910)
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, -

1 Jean 1:1 French: Martin (1744)
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons ouï, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos propres mains ont touché de la Parole de vie,

1 Johannes 1:1 German: Modernized
Das da von Anfang war, das wir gehöret haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir beschauet haben, und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens

1 Johannes 1:1 German: Luther (1912)
Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir beschaut haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens

1 Johannes 1:1 German: Textbibel (1899)
Was von Anfang war, was wir gehört, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir geschaut, und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens -

1 Giovanni 1:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita

1 Giovanni 1:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
QUELLO che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto con gli occhi nostri, quello che abbiam contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita

1 YOH 1:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka barang yang sudah ada daripada mulanya, barang yang telah kami dengar, barang yang telah kami tampak dengan mata kami, barang yang telah kami pandang, dan yang dijamah oleh tangan kami, yaitu dari hal firman hayat,

1 John 1:1 Kabyle: NT
Ɣef wayen yeɛnan win yellan d awal n tudert, i gellan si tazwara : nesla-yas yerna neẓra-t s wallen-nneɣ, nnulent ifassen-nneɣ yerna nerra ddehn-nneɣ ɣuṛ-es.

요한일서 1:1 Korean
태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라

I Ioannis 1:1 Latin: Vulgata Clementina
Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostræ contrectaverunt de verbo vitæ :

Jāņa 1 vēstule 1:1 Latvian New Testament
Kas bija no sākuma, ko dzirdējām, ko savām acīm redzējām, ko skatījām un savām rokām taustījām, dzīvības Vārdu,

Pirmasis Jono laiðkas 1:1 Lithuanian
Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų rankos lietė,­tai skelbiame apie gyvenimo Žodį.

1 John 1:1 Maori
Ko te mea o te timatanga, ko ta matou i rongo ai, ko ta o matou kanohi i kite ai, ko ta matou i titiro atu ai, ko ta o matou ringaringa i whawha atu ai, ko nga mea o te Kupu o te ora;

1 Johannes 1:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord

1 Juan 1:1 Spanish: La Biblia de las Américas
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del Verbo de vida

1 Juan 1:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida.

1 Juan 1:1 Spanish: Reina Valera Gómez
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida

1 Juan 1:1 Spanish: Reina Valera 1909
LO que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida;

1 Juan 1:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien , y nuestras manos han tocado de la Palabra de vida;

1 João 1:1 Bíblia King James Atualizada Português
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da Palavra da Vida.

1 João 1:1 Portugese Bible
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida   

1 Ioan 1:1 Romanian: Cornilescu
Ce era dela început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mînile noastre, cu privire la Cuvîntul vieţii, -

1-e Иоанна 1:1 Russian: Synodal Translation (1876)
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, –

1-e Иоанна 1:1 Russian koi8r
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, --

1 John 1:1 Shuar New Testament
Ashφ nankamamia N· yaunchu Yusa Uchiri tuke pujuuyayi. Nusha iisha anturkaitji. Nekas ii jiijiai Wßinkiaitji. Wßinkiarsha ii uwejΘjaisha antinkiuitji. Niisha Y·san ti paant awajeak~u, Chφcham Tφminiaiti. Tura tuke iwiaaku ßtinia nΘrennuiti. Nuna aateajrume.

1 Johannesbrevet 1:1 Swedish (1917)
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

1 Yohana 1:1 Swahili NT
Habari hii ya yahusu Neno la uzima lililokuwako tangu mwanzo. Sisi tumepata kulisikia na kuliona kwa macho yetu wenyewe; tulilitazama na kulishika kwa mikono yetu wenyewe.

1 Juan 1:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay;

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 1:1 Tawallamat Tamajaq NT
Nǝkattab-awan-in isalan ǝn wa imosan awal ihakku tǝmǝddurt. Awal wa ill-ay dat ǝnǝtti n ǝddǝnet: nǝsl-as nǝnay-tu ǝs šittawen-nana, nǝzigazd-ay, amaran ǝdâsan-tu fassan-nana.

1 ยอห์น 1:1 Thai: from KJV
ซึ่งได้ทรงเป็นอยู่แต่เดิมนั้น ซึ่งเราได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นกับตา ซึ่งเราได้พินิจดู และจับต้องด้วยมือของเรานั้น เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิต

1 Yuhanna 1:1 Turkish
Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz.

1 Йоаново 1:1 Ukrainian: NT
Що було від почину, про що ми чули, що бачили очима нашими і на що дивили ся, і чого руки наші дотикали ся, про Слово життя -

1 John 1:1 Uma New Testament
Ihi' sura toi mpotompo'wiwi Lolita to mpowai' katuwua'. To mpowai' katuwua' toei, ria ami' -imi ngkai lomo' -na. Ki'epe-imi, kihilo-i hante mata-kai moto-mi. Kihilo mpu'u-imi, kiganga-imi-kaina hante pale-kai.

1 Giaêng 1:1 Vietnamese (1934)
Ðiều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống;

2 Peter 3:18
Top of Page
Top of Page