תהילים 70
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

2יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

3ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃

4ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃

5ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 69
Top of Page
Top of Page