ירמיה 47
Hebrew Bible OT and NT

1אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה׃

2כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ׃

3מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים׃

4על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור׃

5באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי׃

6הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי׃

7איך תשקטי ויהוה צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jeremiah 46
Top of Page
Top of Page