ישעה 64
Hebrew Bible OT and NT

1לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃

2כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃

3בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו׃

4ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו׃

5פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע׃

6ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃

7ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו׃

8ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו׃

9אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו׃

10ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה׃

11בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה׃

12העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 63
Top of Page
Top of Page