הושע 8
Hebrew Bible OT and NT

1אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו׃

2לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל׃

3זנח ישראל טוב אויב ירדפו׃

4הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת׃

5זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין׃

6כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון׃

7כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃

8נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו׃

9כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים׃

10גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים׃

11כי הרבה אפרים מזבחת לחטא היו לו מזבחות לחטא׃

12אכתוב לו רבו תורתי כמו זר נחשבו׃

13זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו׃

14וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hosea 7
Top of Page
Top of Page