בראשית 1

<< בראשית 1 >>
Genesis 1 Hebrew Transliterated Bible

God creates heaven and earth;
the light;
the firmament;
separates the dry land;
way·yō·mer  ’ĕ·lō·hîm,  yiq·qā·wū  ham·ma·yim  mit·ta·ḥaṯ  haš·šā·ma·yim  ’el-  mā·qō·wm  ’e·ḥāḏ,  wə·ṯê·rā·’eh  hay·yab·bā·šāh;  way·hî-  ḵên.  10 way·yiq·rā  ’ĕ·lō·hîm  lay·yab·bā·šāh  ’e·reṣ,  ū·lə·miq·wêh  ham·ma·yim  qā·rā  yam·mîm;  way·yar  ’ĕ·lō·hîm  kî-  ṭō·wḇ.  11 way·yō·mer  ’ĕ·lō·hîm,  taḏ·šê  hā·’ā·reṣ  de·še,  ‘ê·śeḇ  maz·rî·a‘  ze·ra‘,  ‘êṣ  pə·rî  ‘ō·śeh  pə·rî  lə·mî·nōw,  ’ă·šer  zar·‘ōw-  ḇōw  ‘al-  hā·’ā·reṣ;  way·hî-  ḵên.  12 wat·tō·w·ṣê  hā·’ā·reṣ  de·še  ‘ê·śeḇ  maz·rî·a‘  ze·ra‘  lə·mî·nê·hū,  wə·‘êṣ  ‘ō·śeh-  pə·rî  ’ă·šer  zar·‘ōw-  ḇōw  lə·mî·nê·hū;  way·yar  ’ĕ·lō·hîm  kî-  ṭō·wḇ.  13 way·hî-  ‘e·reḇ  way·hî-  ḇō·qer  yō·wm  šə·lî·šî.   
forms the sun, moon, and stars;
14 way·yō·mer  ’ĕ·lō·hîm,  yə·hî  mə·’ō·rōṯ  bir·qî·a‘  haš·šā·ma·yim,  lə·haḇ·dîl  bên  hay·yō·wm  ū·ḇên  hal·lā·yə·lāh;  wə·hā·yū  lə·’ō·ṯōṯ  ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm,  ū·lə·yā·mîm  wə·šā·nîm.  15 wə·hā·yū  lim·’ō·w·rōṯ  bir·qî·a‘  haš·šā·ma·yim,  lə·hā·’îr  ‘al-  hā·’ā·reṣ;  way·hî-  ḵên.  16 way·ya·‘aś  ’ĕ·lō·hîm,  ’eṯ-  šə·nê  ham·mə·’ō·rōṯ  hag·gə·ḏō·lîm;  ’eṯ-  ham·mā·’ō·wr  hag·gā·ḏōl  lə·mem·še·leṯ  hay·yō·wm,  wə·’eṯ-  ham·mā·’ō·wr  haq·qā·ṭōn  lə·mem·še·leṯ  hal·lay·lāh,  wə·’êṯ  hak·kō·w·ḵā·ḇîm.  17 way·yit·tên  ’ō·ṯām  ’ĕ·lō·hîm  bir·qî·a‘  haš·šā·mā·yim;  lə·hā·’îr  ‘al-  hā·’ā·reṣ.  18 wə·lim·šōl  bay·yō·wm  ū·ḇal·lay·lāh,  ū·lă·haḇ·dîl,  bên  hā·’ō·wr  ū·ḇên  ha·ḥō·šeḵ;  way·yar  ’ĕ·lō·hîm  kî-  ṭō·wḇ.  19 way·hî-  ‘e·reḇ  way·hî-  ḇō·qer  yō·wm  rə·ḇî·‘î.   
fishes and fowls;
20 way·yō·mer  ’ĕ·lō·hîm,  yiš·rə·ṣū  ham·ma·yim,  še·reṣ  ne·p̄eš  ḥay·yāh;  wə·‘ō·wp̄  yə·‘ō·w·p̄êp̄  ‘al-  hā·’ā·reṣ,  ‘al-  pə·nê  rə·qî·a‘  haš·šā·mā·yim.  21 way·yiḇ·rā  ’ĕ·lō·hîm,  ’eṯ-  hat·tan·nî·nim  hag·gə·ḏō·lîm;  wə·’êṯ  kāl-  ne·p̄eš  ha·ḥay·yāh  hā·rō·me·śeṯ  ’ă·šer  šā·rə·ṣū  ham·ma·yim  lə·mî·nê·hem,  wə·’êṯ  kāl-  ‘ō·wp̄  kā·nāp̄  lə·mî·nê·hū,  way·yar  ’ĕ·lō·hîm  kî-  ṭō·wḇ.  22 way·ḇā·reḵ  ’ō·ṯām  ’ĕ·lō·hîm  lê·mōr;  pə·rū  ū·rə·ḇū,  ū·mil·’ū  ’eṯ-  ham·ma·yim  bay·yam·mîm,  wə·hā·‘ō·wp̄  yi·reḇ  bā·’ā·reṣ.  23 way·hî-  ‘e·reḇ  way·hî-  ḇō·qer  yō·wm  ḥă·mî·šî.   
cattle, wild beasts, and creeping things;
creates man in his own image, blesses him;
26 way·yō·mer  ’ĕ·lō·hîm,  na·‘ă·śeh  ’ā·ḏām  bə·ṣal·mê·nū  kiḏ·mū·ṯê·nū;  wə·yir·dū  ḇiḏ·ḡaṯ  hay·yām  ū·ḇə·‘ō·wp̄  haš·šā·ma·yim,  ū·ḇab·bə·hê·māh  ū·ḇə·ḵāl  hā·’ā·reṣ,  ū·ḇə·ḵāl  hā·re·meś  hā·rō·mêś  ‘al-  hā·’ā·reṣ.  27 way·yiḇ·rā  ’ĕ·lō·hîm  ’eṯ-  hā·’ā·ḏām  bə·ṣal·mōw,  bə·ṣe·lem  ’ĕ·lō·hîm  bā·rā  ’ō·ṯōw;  zā·ḵār  ū·nə·qê·ḇāh  bā·rā  ’ō·ṯām.  28 way·ḇā·reḵ  ’ō·ṯām  ’ĕ·lō·hîm  way·yō·mer  lā·hem  ’ĕ·lō·hîm,  pə·rū  ū·rə·ḇū  ū·mil·’ū  ’eṯ-  hā·’ā·reṣ  wə·ḵiḇ·šu·hā;  ū·rə·ḏū  biḏ·ḡaṯ  hay·yām  ū·ḇə·‘ō·wp̄  haš·šā·ma·yim,  ū·ḇə·ḵāl  ḥay·yāh  hā·rō·me·śeṯ  ‘al-  hā·’ā·reṣ. 
grants the fruits of the earth for food.
29 way·yō·mer  ’ĕ·lō·hîm,  hin·nêh  nā·ṯat·tî  lā·ḵem  ’eṯ-  kāl-  ‘ê·śeḇ  zō·rê·a‘  ze·ra‘,  ’ă·šer  ‘al-  pə·nê  ḵāl  hā·’ā·reṣ,  wə·’eṯ-  kāl-  hā·‘êṣ  ’ă·šer-  bōw  p̄ə·rî-  ‘êṣ  zō·rê·a‘  zā·ra‘;  lā·ḵem  yih·yeh  lə·’āḵ·lāh  30 ū·lə·ḵāl-  ḥay·yaṯ  hā·’ā·reṣ  ū·lə·ḵāl-  ‘ō·wp̄  haš·šā·ma·yim  ū·lə·ḵōl  rō·w·mêś  ‘al-  hā·’ā·reṣ,  ’ă·šer-  bōw  ne·p̄eš  ḥay·yāh,  ’eṯ-  kāl-  ye·req  ‘ê·śeḇ  lə·’āḵ·lāh  way·hî-  ḵên.  31 way·yar  ’ĕ·lō·hîm  ’eṯ-  kāl-  ’ă·šer  ‘ā·śāh,  wə·hin·nêh-  ṭō·wḇ  mə·’ōḏ;  way·hî-  ‘e·reḇ  way·hî-  ḇō·qer  yō·wm  haš·šiš·šî.   

<< Genesis 1 >>


Westminster Leningrad Codex

Transliteration Courtesy of ALittleHebrew.com

Interlinear Bible