Psalm 124
Interlinear Bible
Our Help is in the Name of the Lord
7892 [e]   1
šîr   1
שִׁ֥יר   1
A Song   1
N‑msc   1
4609 [e]
ham·ma·‘ă·lō·wṯ,
הַֽמַּעֲל֗וֹת
of Ascents
Art | N‑fp
  
 
.
 
 
 1732 [e]
lə·ḏā·wiḏ
לְדָ֫וִ֥ד
of David
Prep‑l | N‑proper‑ms
3884 [e]
lū·lê
לוּלֵ֣י
If it had not been
Conj
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
1961 [e]
še·hā·yāh
שֶׁהָ֣יָה
who was
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lā·nū;
לָ֑נוּ
on our side
Prep | 1cp
  
 

 
 
 559 [e]
yō·mar-
יֹֽאמַר־
let say
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4994 [e]

נָ֝א
now
Interjection
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
Israel
N‑proper‑ms
3884 [e]   2
lū·lê   2
לוּלֵ֣י   2
If it had not been   2
Conj   2
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
1961 [e]
še·hā·yāh
שֶׁהָ֣יָה
who was
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lā·nū;
לָ֑נוּ
on our side
Prep | 1cp
6965 [e]
bə·qūm
בְּק֖וּם
when rose up
Prep‑b | V‑Qal‑Inf
5921 [e]
‘ā·lê·nū
עָלֵ֣ינוּ
against us
Prep | 1cp
  
 
.
 
 
 120 [e]
’ā·ḏām.
אָדָֽם׃
men
N‑ms
233 [e]   3
’ă·zay   3
אֲ֭זַי   3
Then   3
Adv   3
  
 

 
 
 2416 [e]
ḥay·yîm
חַיִּ֣ים
alive
N‑mp
1104 [e]
bə·lā·‘ū·nū;
בְּלָע֑וּנוּ
they would have swallowed us
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cp
2734 [e]
ba·ḥă·rō·wṯ
בַּחֲר֖וֹת
when was kindled
Prep‑b | V‑Qal‑Inf
639 [e]
’ap·pām
אַפָּ֣ם
their wrath
N‑msc | 3mp
  
 
.
 
 
  
bā·nū.
בָּֽנוּ׃
against us
Prep | 1cp
233 [e]   4
’ă·zay   4
אֲ֭זַי   4
Then   4
Adv   4
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֣יִם
the waters
Art | N‑mp
7857 [e]
šə·ṭā·p̄ū·nū;
שְׁטָפ֑וּנוּ
would have overwhelmed us
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cp
5158 [e]
naḥ·lāh,
נַ֗֜חְלָה‪‬
the stream
N‑ms | 3fs
5674 [e]
‘ā·ḇar
עָבַ֥ר
would have gone
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 5315 [e]
nap̄·šê·nū.
נַפְשֵֽׁנוּ׃
our soul
N‑fsc | 1cp
233 [e]   5
’ă·zay   5
אֲ֭זַי   5
then   5
Adv   5
5674 [e]
‘ā·ḇar
עָבַ֣ר
would have gone
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
5315 [e]
nap̄·šê·nū;
נַפְשֵׁ֑נוּ
our soul
N‑fsc | 1cp
4325 [e]
ham·ma·yim,
הַ֝מַּ֗יִם
the waters
Art | N‑mp
  
 
.
 
 
 2121 [e]
haz·zê·ḏō·w·nîm.
הַזֵּֽידוֹנִֽים׃
swollen
Art | N‑mp
1288 [e]   6
bā·rūḵ   6
בָּר֥וּךְ   6
Blessed [be]   6
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms   6
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3808 [e]
šel·lō
שֶׁלֹּ֥א
who not
Pro‑r | Adv‑NegPrt
5414 [e]
nə·ṯā·nā·nū
נְתָנָ֥נוּ
has given us
V‑Qal‑Perf‑3ms | 1cp
2964 [e]
ṭe·rep̄,
טֶ֝֗רֶף
[as] prey
N‑ms
  
 
.
 
 
 8127 [e]
lə·šin·nê·hem.
לְשִׁנֵּיהֶֽם׃
to their teeth
Prep‑l | N‑cdc | 3mp
5315 [e]   7
nap̄·šê·nū,   7
נַפְשֵׁ֗נוּ   7
Our soul   7
N‑fsc | 1cp   7
6833 [e]
kə·ṣip·pō·wr
כְּצִפּ֥וֹר
as a bird
Prep‑k | N‑cs
4422 [e]
nim·lə·ṭāh
נִמְלְטָה֮
has escaped
V‑Nifal‑Perf‑3fs
6341 [e]
mip·paḥ
מִפַּ֪ח
from the snare
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 3369 [e]
yō·wq·šîm
י֫וֹקְשִׁ֥ים
of the fowlers
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6341 [e]
hap·paḥ
הַפַּ֥ח
the snare
Art | N‑ms
  
 

 
 
 7665 [e]
niš·bār,
נִשְׁבָּ֗ר
is broken
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
587 [e]
wa·’ă·naḥ·nū
וַאֲנַ֥חְנוּ
and we
Conj‑w | Pro‑1cp
  
 
.
 
 
 4422 [e]
nim·lā·ṭə·nū.
נִמְלָֽטְנוּ׃
have escaped
V‑Nifal‑Perf‑1cp
5828 [e]   8
‘ez·rê·nū   8
עֶ֭זְרֵנוּ   8
Our help [is]   8
N‑msc | 1cp   8
8034 [e]
bə·šêm
בְּשֵׁ֣ם
in the name
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
6213 [e]
‘ō·śêh,
עֹ֝שֵׂ֗ה
who made
V‑Qal‑Prtcpl‑msc
8064 [e]
šā·ma·yim
שָׁמַ֥יִם
heaven
N‑mp
  
 
.
 
 
 776 [e]
wā·’ā·reṣ.
וָאָֽרֶץ׃
and earth
Conj‑w | N‑fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 123
Top of Page
Top of Page