Zsoltárok 60
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; (1a) Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. (1b) Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!

2Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.

3A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.

4Adtál a téged félõknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.

5Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!

6Az õ szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:

7Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelõm.

8Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!

9Kicsoda vezet engem az erõs városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?

10Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?

11[ (Psalms 60:13) Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. ]

12[ (Psalms 60:14) Istennel gyõzedelmet nyerünk, s õ tapodja el ellenségeinket. ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 59
Top of Page
Top of Page