Zsoltárok 54
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; (1a) Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? (1b) Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!

2Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.

3Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.

4Ímé, Isten segítõm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.

5Bosszút áll az utánam leselkedõkön; a te igazságod által rontsd meg õket.

6[ (Psalms 54:8) Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. ]

7[ (Psalms 54:9) Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 53
Top of Page
Top of Page