Zsoltárok 149
Hungarian: Karoli
1Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!

2Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!

3Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

4Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.

5Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

6Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;

7Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!

8Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page