Zsoltárok 111
Hungarian: Karoli
1Dícsérjétek az Urat.

2Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

3Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

4Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.

5Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké.

6Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét.

7Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes.

8Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak.

9Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve.

10A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 110
Top of Page
Top of Page