mik·kas·pām
Englishman's Concordance
mik·kas·pām — 1 Occurrence

Hosea 13:2
HEB: לָהֶם֩ מַסֵּכָ֨ה מִכַּסְפָּ֤ם כִּתְבוּנָם֙ עֲצַבִּ֔ים
NAS: skillfully made from their silver, All
KJV: them molten images of their silver, [and] idols
INT: and make molten their silver skillfully Idols

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3701
403 Occurrences


bak·kā·sep̄ — 2 Occ.
bak·ke·sep̄ — 9 Occ.
bə·ḵe·sep̄ — 12 Occ.
ḵak·kā·sep̄ — 1 Occ.
ḵā·sep̄ — 7 Occ.
ḵas·pe·ḵā — 1 Occ.
ḵas·pōw — 3 Occ.
ḵe·sep̄ — 31 Occ.
hak·kā·sep̄ — 6 Occ.
hak·ke·sep̄ — 67 Occ.
kā·sep̄ — 38 Occ.
kas·pām — 5 Occ.
kas·pêḵ — 1 Occ.
kas·pe·ḵā — 4 Occ.
kas·pə·ḵem — 1 Occ.
kas·pê·hem — 2 Occ.
kas·pê·nū — 3 Occ.
kas·pî — 2 Occ.
kas·pōw — 6 Occ.
ke·sep̄ — 131 Occ.
lak·ke·sep̄ — 6 Occ.
lə·ḵas·pām — 1 Occ.
lə·ḵe·sep̄ — 2 Occ.
mik·kā·sep̄ — 2 Occ.
mik·kas·pām — 1 Occ.
mik·ke·sep̄ — 3 Occ.
ū·lə·ḵas·pî — 1 Occ.
ū·mik·kas·pî — 1 Occ.
ū·ḇak·ke·sep̄ — 4 Occ.
ū·ḇə·ḵe·sep̄ — 1 Occ.
wā·ḵā·sep̄ — 3 Occ.
wā·ḵe·sep̄ — 11 Occ.
ḇak·ke·sep̄ — 2 Occ.
wə·ḵak·kā·sep̄ — 1 Occ.
ḇə·ḵā·sep̄ — 1 Occ.
wə·ḵe·sep̄ — 20 Occ.
wə·hak·ke·sep̄ — 9 Occ.
wə·lak·ke·sep̄ — 2 Occ.
Additional Entries
kas·pə·ḵem — 1 Occ.
kas·pê·hem — 2 Occ.
kas·pê·nū — 3 Occ.
kas·pî — 2 Occ.
kas·pōw — 6 Occ.
ke·sep̄ — 131 Occ.
lak·ke·sep̄ — 6 Occ.
lə·ḵas·pām — 1 Occ.
lə·ḵe·sep̄ — 2 Occ.
mik·kā·sep̄ — 2 Occ.
mik·ke·sep̄ — 3 Occ.
ū·lə·ḵas·pî — 1 Occ.
ū·mik·kas·pî — 1 Occ.
ū·ḇak·ke·sep̄ — 4 Occ.
ū·ḇə·ḵe·sep̄ — 1 Occ.
wā·ḵā·sep̄ — 3 Occ.
wā·ḵe·sep̄ — 11 Occ.
ḇak·ke·sep̄ — 2 Occ.
wə·ḵak·kā·sep̄ — 1 Occ.
ḇə·ḵā·sep̄ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page