5446. φυσικός (phusikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5446. φυσικός (phusikos) — 3 Occurrences

Romans 1:26 Adj-AFS
GRK: μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς
NAS: exchanged the natural function
KJV: women did change the natural use into
INT: changed the natural use into

Romans 1:27 Adj-AFS
GRK: ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς
NAS: abandoned the natural function
KJV: leaving the natural use
INT: having left the natural use of the

2 Peter 2:12 Adj-NNP
GRK: ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν
NAS: born as creatures of instinct to be captured
KJV: these, as natural brute beasts,
INT: animals born natural for capture

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page