543. ἀπείθεια (apeitheia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 543. ἀπείθεια (apeitheia) — 7 Occurrences

Romans 11:30 N-DFS
GRK: τῇ τούτων ἀπειθείᾳ
NAS: have been shown mercy because of their disobedience,
KJV: obtained mercy through their unbelief:
INT: the of these disobedience

Romans 11:32 N-AFS
GRK: πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς
NAS: up all in disobedience so
KJV: in unbelief, that
INT: all in disobedience that

Ephesians 2:2 N-GFS
GRK: υἱοῖς τῆς ἀπειθείας
NAS: working in the sons of disobedience.
KJV: in the children of disobedience:
INT: sons of disobedience

Ephesians 5:6 N-GFS
GRK: υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
NAS: comes upon the sons of disobedience.
KJV: upon the children of disobedience.
INT: sons of disobedience

Colossians 3:6 Noun-GFS
GRK: υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
INT: sons disobedience

Hebrews 4:6 N-AFS
GRK: εἰσῆλθον δι' ἀπείθειαν
NAS: to enter because of disobedience,
KJV: in because of unbelief:
INT: did enter in on account of disobedience

Hebrews 4:11 N-GFS
GRK: πέσῃ τῆς ἀπειθείας
NAS: example of disobedience.
KJV: the same example of unbelief.
INT: might fall of disobedience

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page