μειζοτέραν
Englishman's Concordance
μειζοτέραν (meizoteran) — 1 Occurrence

3 John 1:4 Adj-AFS
GRK: μειζοτέραν τούτων οὐκ
INT: Greater than these things not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page