εὐχαριστοῦντες
Englishman's Concordance
εὐχαριστοῦντες (eucharistountes) — 3 Occurrences

Ephesians 5:20 V-PPA-NMP
GRK: εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ
NAS: always giving thanks for all things
KJV: Giving thanks always for
INT: giving thanks at all times for

Colossians 1:12 V-PPA-NMP
GRK: εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ
NAS: giving thanks to the Father,
KJV: Giving thanks unto the Father, which
INT: giving thanks to the Father

Colossians 3:17 V-PPA-NMP
GRK: κυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ
NAS: Jesus, giving thanks through
KJV: Jesus, giving thanks to God
INT: of [the] Lord Jesus giving thanks to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page