ἐγνωρίσαμεν
Englishman's Concordance
ἐγνωρίσαμεν (egnōrisamen) — 1 Occurrence

2 Peter 1:16 V-AIA-1P
GRK: μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν
NAS: tales when we made known to you the power
KJV: fables, when we made known unto you
INT: fables having followed out we made known to you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page