διατάσσομαι
Englishman's Concordance
διατάσσομαι (diatassomai) — 1 Occurrence

1 Corinthians 7:17 V-PIM-1S
GRK: ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
NAS: And so I direct in all
KJV: And so ordain I in all
INT: churches all I order

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page