ἁρπάσαι
Englishman's Concordance
ἁρπάσαι (harpasai) — 2 Occurrences

Matthew 12:29 V-ANA
GRK: σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι ἐὰν μὴ
NAS: house and carry off his property,
INT: goods of him to plunder if not

Acts 23:10 V-ANA
GRK: στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ
NAS: to go down and take him away from them by force, and bring
KJV: and to take him by force from among
INT: troop having gone down to take by force him from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page